Kraj sezone grijanja u Zagrebu, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću

HEP-TOPLINARSTVO će do kraja ovog tjedna podesiti automatsku regulaciju u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti ovogodišnja sezone grijanja u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću.  U razdoblju izvan sezone grijanja provest će se revitalizacija 7,6 kilometara postojeće distribucijske toplinske mreže te će se izgraditi oko 5,2 kilometara nove mreže.

-U protekloj sezoni grijanja za približno 126.000 krajnjih kupaca osigurali smo kontinuiranu i kvalitetnu isporuku toplinske energije. Nekoliko kvarova na vrelovodnoj mreži uzrokovalo je kraće prekide isporuke toplinske energije koji su brzom intervencijom naših radnika sanirani u najkraćem mogućem roku. S ciljem povećanja sigurnosti, kvalitete i ekonomičnoti isporuke toplinske energije, HEP-TOPLINARSTVO će tijekom ljeta revitalizirati dijelove vrelovodne, toplovodne i parovodne trase, pri čemu prioritet imaju najstariji i najugroženiji dijelovi. Osim revitalizacije, u gradu Zagrebu ćemo izgraditi nove dionice vrelovodne trase. Radovi će uzrokovati kratke prekide u opskrbi potrošnom toplom vodom o čemu će krajnji kupci biti pravovremeno obaviješteni. Krajnji kupci imaju mogućnost provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stanovima i poslovnim prostorima sve do početka rujna, kada sustav u svakoj zgradi moramo početi pripremati za početak nove ogrjevne sezone- izjavio je Zdravko Zajec, direktor HEP-TOPLINARSTVA.

Prije izvođenja radova na unutarnjim instalacijama grijanja potrebno je isprazniti pogonsku vodu iz sustava grijanja zgrade, što obavljaju isključivo radnici HEP-TOPLINARSTVA na pisani zahtjev predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade. HEP-TOPLINARSTVO savjetuje suvlasnicima zgrade da se međusobno dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom. Obavijest o terminu pražnjenja i ponovnog punjenja sustava grijanja biti će istaknuta na ulaznim vratima ili oglasnim pločama zgrada. Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama, predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP-TOPLINARSTVU pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije. HEP-TOPLINARSTVO će potom napuniti instalacije pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje otvoriti ventile na svim radijatorima u zgradi te da suvlasnici zgrade, paralelno s punjenjem sustava, organiziraju i odzračivanje unutarnjih instalacija.

Sezona grijanja 2018./2019. započet će najranije 15. rujna u skladu s vremenskim uvjetima.

Grad Zagreb
Hrvatska
Ostalo