Kod Područne škole u Igrišću započela obnova školskog dvorišta

Općina Jakovlje zahvaljujući suradnji sa Zagrebačkom županijom, Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu, dogovorila je radove na obnovi i rekonstrukciji školskog dvorišta u sklopu Područne škole Igrišće, koji su u tijeku.

Realizacijom projekta kompletno će se obnoviti školsko dvorište, tako da će se ukloniti stari, oštećeni sloj asfalta te ugraditi novi, riješiti odvodnja i urediti zdenac u sklopu školskog dvorišta.

-Ovo je samo jedan od projekata suradnje Zagrebačke županije i Općine, s ciljem poboljšanja materijalnih uvjeta kao i podizanja kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa školskog odgoja i obrazovanja djeci s područja Općine Jakovlje- istaknula je načelnica Sanja Borovec.