Jastrebarsko i Črnomelj zajedničkim snagama rade na projektu kulTura

kultura

U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020. u Ljubljani je održano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju za projekt kulTura. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1 316 243,00 eura, od čega iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljena sredstva iznose 1 118 807,00 eura, dok ostatak sredstava u iznosu od 197 436,00 eura osiguravaju partneri na projektu. Provedba projekta traje 30 mjeseci, odnosno do kraja 2020. godine.

Grad Jastrebarsko vodeći je partner na projektu na kojemu još sudjeluju Turistička zajednica Grada Jastrebarsko, Općina Črnomelj, Razvojno informacijski centar Bela krajina, Sveučilište u Ljubljani i Libertas međunarodno sveučilište, te pridruženi partneri.

Cilj projekta kulTura je aktiviranje neprepoznatljive i obnova propadajuće kulturne baštine za održivi turistički proboj malih gradova uz granicu. U tu svrhu će se u Jastrebarskom i Črnomlju razviti i testirati novi prekogranični turistički proizvod kulTura, a nakon toga potaknuti njegovo širenje na ostale turistički nerazvijene gradove uz granicu. KulTura će predstaviti povijest malih gradova, povezati lokalnu ponudu, šetnju i doživljaj te omogućiti žive susrete s povijesnim likovima. Proizvod kulTura bit će podržan s prekograničnom digitalnom karticom za daljnje širenje i promociju, te prilagođen za posjete osoba s invaliditetom. U Jastrebarskom će biti uređen turističko-informativni centar za posjetitelje i paviljon u parku Erdödy.

Provedbom projekta očekuje se pozicioniranje Jastrebarskog kao turističko-kulturnog grada, stjecanje atraktivnog prekograničnog turističkog proizvoda koji će privući posjetitelje, aktiviranje i predstavljanje neiskorištene kulturne baštine u gradu za potrebe turizma te predstavljanje i pozicioniranje Jastrebarskog kao prvog grada u Hrvatskoj prilagođenog turistima s posebnim potrebama.

Grad
Hrvatska
Jastrebarsko
Ostalo
Zagrebačka županija