Izglasan županijski proračun „težak“ 411 milijuna kuna

zup-skup-1

Većinom glasova Skupština Zagrebačke županije donijela je danas proračun za 2019. godinu koji iznosi 812 milijuna kuna i u odnosu na ovu godinu veći je za 18,46 posto. Kada je u pitanju izvorni proračun Zagrebačke županije on iznosi 411 milijuna kuna.

-Treba napomenuti kako je ovo najbitniji dokument za sljedeću godinu temeljem kojeg stvaramo preduvjete da Zagrebačka županija i dalje ima kontinuiran rast kvaliteta i razvoja života te da i dalje imamo mogućnost da kroz proračun raste i broj zaposlenih, jer proračun su obuhvaćeni brojni segmenti društva- kazao je u uvodu župan Stjepan Kožić koji vjeruje kako se predloženi iznos proračuna može i realizirati.

Proračun je realan

-Ja vjerujem da je prije svega proračun realan, jer je temeljen na realnim izvorima i projektima za koje planiramo dobiti bespovratna sredstva iz EU fondova- pojasnio je župan Kožić.

Većih zamjerki na tako predloženi proračun nije bilo, te je on nakon kraće rasprave u kojoj su vijećnici MOST-a uložili amandman koji je odbijen usvojen s 40 glasova za, dok je 1 vijećnik bio protiv,a jedan suzdržan.

Ovogodišnji proračun realiziran u iznosu od 357,5 milijuna kuna

U odnosu na drugi rebalans proračuna za ovu godinu koji se također našao pred vijećnicima, proračun za iduću 2019. godinu je za 14,97 posto veći. Takvim izmjenama koje su također usvojene većinom glasova proračun Zagrebačke županije za 2018. godinu realizira je u iznosu od 357,5 milijuna kuna. Do ovog rebalansa došlo je zbog preraspodjele sredstava unutar postojećih projekata, ali i otvaranja novih, kao i usklađivanja namjenskih prihoda s rashodima. 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska
Ostalo
Zagrebačka županija