Ivanić-Grad za potpore u poljoprivredi osigurao 680 tisuća kuna

Pritom, najmanji iznos potpore po pojedinom programu iznosi 3.000 kuna, a najveći 50.000 kuna u jednoj kalendarskoj godini, a potpora može 'pokriti' ukupni iznos prihvatljivih troškova programa

Za potpore male vrijednosti u poljoprivredi, Grad Ivanić-Grad u svom je proračunu osigurao 680 tisuća kuna, dodijelit će ih temeljem Javnog poziva koji je otvoren do početka studenoga. Nekoliko je mjera za koje se potpore mogu dobiti.

Među njima su i usluge konzultanata pri izradi dokumentacije potrebne za prijavu na natječaje iz Programa ruralnog razvoja Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Potpora pri tome može biti do 50 posto cijene programa, najviše 10 tisuća kuna.

Financijska se potpora može dobiti i za projekte koji doprinose razvoju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora Ivanić-Grada, te za pokriće dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih zadruga koje se odnose na djelatnost bilinogojstva, stočarstva, šumarstva ili lovstva ili s njima povezane uslužne, odnosno pomoćne djelatnosti.

Pritom, najmanji iznos potpore po pojedinom programu iznosi 3.000 kuna, a najveći 50.000 kuna u jednoj kalendarskoj godini, a potpora može ‘pokriti’ ukupni iznos prihvatljivih troškova programa.

Potpore je moguće dobiti i za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu odnosno za tečajeve nužne za bavljenje određenom proizvodnjom, zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju. Grad pokriva polovicu cijene programa, najviše 400 kuna po korisniku.

Potporu Grada može koristiti „jedan poduzetnik“, tj. poljoprivredno gospodarstvo upisano u odgovarajući Upisnik sa sjedištem i proizvodnjom (zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti ) na području Ivanić-Grada, te gospodarstvo sa sjedištem u Gradu i proizvodnjom izvan njega, a koja ispunjava kriterije propisane za pojedine djelatnosti.

Zahtjev za potporu može se preuzeti s web stranice Grada Ivanić-Grada.