Ivanić-Grad osigurao pola milijuna kuna za prehranu učenika u osnovnim školama

Temeljem Zaključka gradonačelnika Javora Bojana Leša o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu osigurano je pola milijuna kuna za socijalni program u osnovnom obrazovanju za potrebe podmirenja troškova prehrane učenika u osnovnim školama.

Navedeni iznos od 500 tisuća kuna raspodjeljuje se osnovnim školama na području grada temeljem ukupnog broja učenika u pojedinoj osnovnoj školi, a cilj programa je osigurati besplatnu prehranu za sve učenike čiji su roditelji u socijalnoj potrebi i linearno smanjenje cijene obroka za sve ostale učenike korisnike prehrane u školskim kuhinjama.