Ivanić-Grad ima najnižu cijenu vrtića u Zagrebačkoj županiji

Prosječna cijena vrtića u Zagrebačkoj županiji iznosi 593 kuna, čime Dječji vrtić Ivanić-Grad ima 21 posto manju cijenu redovitog programa predškolskog odgoja u odnosu na prosječnu cijenu predškolskog odgoja u Zagrebačkoj županiji

U cilju podizanja standarda građana i kao poticaj mladim obiteljima, Ivanić-Grad sustavno ulaže u predškolski odgoj, pa je tako 2013. godine cijena vrtića umanjena za prvo dijete s 570 na 470 kuna, dok se za svako druga dijete taj iznosi umanjuje za dodatnih 25 posto, a za treće dijete 50 posto.

Prosječna cijena vrtića u Zagrebačkoj županiji iznosi 593 kuna, čime Dječji vrtić Ivanić-Grad ima 21 posto manju cijenu redovitog programa predškolskog odgoja u odnosu na prosječnu cijenu predškolskog odgoja u Zagrebačkoj županiji. Grad subvencionira svako dijete u vrtiću u iznosu od 1 380,00 kuna te je u gradskim vrtićima trenutno upisano 482 djece kao i 34 djece u privatnom vrtiću.

U proteklih tri godine došlo je do povećanja od preko 65 novih polaznika, što je rezultiralo i povećanjem broja odgojnih skupina. Tako je u proteklih razdoblju zbog potrebe dodatnih kapaciteta uređena podružnica vrtića u niskoenergetskom naselju Poljana kao i podružnica Tvornica smijeha u Šiftarovoj ulici, a zbog poboljšanja uvjeta boravka djece i optimizacije troškova izvršena je energetska obnova na tri objekta: Centar, podružnica u naselju Žeravinec i podružnica u Posavskim Bregima, dok je energetska obnova podružnice u Ivanićkom Graberju u fazi projektiranja.

Danas u Ivanić-Gradu više nema neupisane djece u vrtićima, a da se Grad brine i da u budućnosti ostane tako, možemo vidjeti iz dva projekta proširenja vrtića u Graberju Ivanićkom i naselju Žeravinec o čemu smo nedavno i pisali.