Ivan Barilić predsjednik, a Mirna Češković i dalje tajnica KUD-a OSS Posavski Bregi

Održana je izborno-izvještajna Skupština KUD-a „Ogranak seljačke sloge" Posavski Bregi

Ivan Barilić i dalje je predsjednik KUD-a, dok će Mirna Češković i dalje obavljati poslove tajnice KUD-a.

U Upravni odbor izabrani su Mirna Češković, Ivan Barilić, Matija Kunovec, Josip Sraka, Martina Sraka, Josip Lilek i Marina Glog, dok su u Nadzorni odbor KUD-a izabrani Valentina Barilić, Dorotea Grubišić i Igor Petrović.

Na Skupštini su podnesena izvješća o radu tamburaške skupine, plesne skupine, dječjih skupina, blagajničko izvješće, izvješće Nadzornog odbora, te izvješće Upravnog odbora. Također, na Skupštini je donijet i plan rada, kao i financijski plan za 2023. Između ostaloga, donijeti su i zaključci Skupštine koji su bitni za rad KUD-a u ovoj godini.