Ivakop ishodio uporabnu dozvolu za Tarno

Ivakop je ishodio pravomoćnu uporabnu dozvolu od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, a nakon izvršenog tehničkog pregleda građevine, odnosno plohe 6 na odlagalištu neopasnog otpada Tarno u sklopu projekta Sanacije odlagališta Etape 1 – Faze 2.

Ova faza sanacije obuhvaćala je pripremne radove na izgradnji temeljnog brtvenog sustava plohe 6 s pratećim objektima i sustavima. Ukupna vrijednost investicije iznosi 950 tisuća kuna bez PDV-a, od čega 60 posto sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostali dio sufinanciraju suvlasnici društva; Grad Ivanić- Grad, te Općine Križ i Kloštar Ivanić u omjerima jednakima udjelu u vlasništvu.

Ukupni kapacitet odlagališta Tarno je 165.000 m3 na 6 ploha. Plohe 1 – 4 su popunjene i na njima je do sada odloženo 130.000 tona otpada. Trenutno je u eksploataciji ploha 5 čiji preostali kapacitet iznosi cca 2.500 tona. Izgradnjom plohe 6 dobiti će se dodatnih 25.000 m3 prostora za odlaganje gotovo 20.000 tona otpada.

Sve navedeno predstavlja prijelazno rješenje do izgradnje budućeg Centra za gospodarenje otpadom što je predviđeno Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u razdoblju 2017. – 2022 godine. Izgradnjom budućeg Centra, koji će biti namijenjen za odlaganje komunalnog otpada za sve jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije i Grada Zagreba, zatvorit će se odlagalište neopasnog otpada Tarno.