IGOR HREČUK, načelnik PP Dugo Selo: Stanje sigurnosti na području Policijske postaje Dugo Selo stabilno i zadovoljavajuće

Načelnik Policijske postaje Dugo Selo Igor Hrečuk ocijenio je stanje sigurnosti na području dugoselske postaje zadovoljavajućim i stabilnim

Načelnik Policijske postaje Dugo Selo Igor Hrečuk ocijenio je stanje sigurnosti na području dugoselske postaje zadovoljavajućim i stabilnim utemeljivši to na podacima prezentiranim na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Dugog Sela.

Prema podacima iz izvješća za mjesec prosinac 2019., cijelu 2020. godinu te siječanj ove godine – podaci ne odstupaju od prijašnjih godina. U odnosu na 2019. godinu, ukupan broj kaznenih djela u 2020. godini je u blagom povećanju za 9 posto (ukupno 287, dok je u 2019. godini iznosio 263). Povećanje broja kaznenih djela zabilježeno je u domeni mlađe delikvencije, organiziranog kriminaliteta, droga, imovinskih delikata te u domeni prometa.

Razlučujući po jedinicama lokalne samouprave Grad Dugo Selo ima povećanje kaznenih djela za 30 posto u odnosu 2019. na 2020. godinu (ukupno 16 KD u 2020. godini); Općina Brckovljani ima povećanje od čak 500 posto (s obzirom da su u 2019. godini evidentirana ukupna 2 KD, a u 2020. godini ukupno 12); te na području Općine Rugvica povećanje iznosi 50 posto, u 2020. godini ukupno je zabilježeno 12 kaznenih djela.

Načelnik Hrečuk posebno je istaknuo podatak o smanjenju broja prometnih nesreća za 41 posto, broj poginulih je smanjen za 100 posto dok je broj ukupno stradalih osoba povećan za 8 posto. Najviše prometnih nesreća dogodilo se na području općine Brckovljani – 5, odnosno 40 posto povećanje, na području grada Dugog Sela se gdje se bilježi smanjenje za 70 posto (ukupno 3 nesreće), a najviše stradalih bilo je na području općine Rugvica – 6 odnosno povećanje od 66 posto.