HBOR produljio moratorije za sve klijente

Hrvatska banka za obnovu i razvitak produljila je moratorije za sve klijente na sedam mjeseci ili do 30. rujna ove godine, a 'turističkim' klijentima do 16 mjeseci ili do 30. lipnja 2021.

Daniel Kasap/PIXSELL

Hrvatska banka za obnovu i razvitak produljila je moratorije za sve klijente na sedam mjeseci ili do 30. rujna ove godine, a ‘turističkim’ klijentima do 16 mjeseci ili do 30. lipnja 2021.

– Korištenje moratorija prihvatilo je do sada gotovo 1.500 HBOR-ovih klijenata, a budući da poduzetnici još trpe ekonomske posljedice pandemije i imajući u vidu i dalje otežane uvjete rada, omogućeno je produljenje trajanja moratorija te su uvedeni novi uvjeti otplate dospjelih obveza i reprograma”, istaknula je predsjednica Uprave HBOR-a Tamara Perko.

Osim moratorija, HBOR je uvedenom mjerom reprograma postojećih kreditnih obveza, poduzetnicima omogućio i produljenje rokova korištenja, počeka te otplate kredita, a na raspolaganju su im i povoljna sredstva za kreditiranje likvidnosti. Također, putem banaka poduzetnici mogu tražiti i odobrenje kredita za obrtna sredstva, a uveden je i novi program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika.