Odluka je na Gradskom vijeću

Grad Dugo Selo subvenciju za dječje vrtiće povećava za još 100 eura

Od 2018. godine subvencija je povećana sa 132,72 eura na 332,45 eura
20240528_125914

Predškolske ustanove privatnih osnivača dostavile su Gradu Dugo Selo odluku o povećanju ekonomske cijene. Razlog povećanja su promjene u zakonskoj regulativi, točnije Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama te Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

-Jednostavnije rečeno, država je povećala koeficijente zaposlenih u školstvu i zakonom obvezala lokalnu samoupravu da isto napravi za zaposlene u vrtiću, što je posljedično rezultiralo povećanjem ekonomske cijene predškolskih ustanova. Nova ekonomska cijena povećava se između 100 i 130 eura po djetetu, ovisno o vrtiću- istaknuo je na konferenciji uoči sutrašnje sjednice Gradskog vijeća gradonačelnik Nenad Panian, najavivši kako je Grad i ovoga puta pokazao svoju predanost pomoći roditeljima te je na Vijeće upućen prijedlog za povećanje subvencije za dodatnih 100 eura po djetetu, što bi ukupnu subvenciju povećalo na 332,45 eura po djetetu.

Time će nova ekonomska cijena privatnih vrtića iznositi oko 500 eura, ovisno o vrtiću, umjesto prijašnjih 370 eura. Povećanje ekonomske cijene namijenjeno je povećanju materijalnih prava radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju, povećanju naknada i plaća zaposlenika, održavanju postojećeg inventara i nabavi novoga, nabavi potrošnih materijala neophodnih za rad, te održavanju zgrade i njenog okoliša.

Grad Dugo Selo kontinuirano radi na pružanju potpore roditeljima čija djeca pohađaju predškolske ustanove privatnih osnivača. Posljednje povećanje subvencije provedeno je 1. siječnja ove godine, kada je iznos subvencije povećan za 40 eura na ukupno 232,45 eura po djetetu.

-Od 2018. godine subvencija je povećana s tadašnjih 1000 kuna ili 132,72 eura na sadašnji 332,45 eura. Također, od rujna 2021. Grad sufinancira boravak djece u dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela u istim iznosima- naglasio je Panian i još jednom ponovio;

-Ovim korakom Grad Dugo Selo ponovno iskazuje svoju namjeru pomoći roditeljima, osiguravajući kvalitetne uvjete za odgoj i obrazovanje naših najmlađih sugrađana.

Aktualno
Dugo Selo
Izbor urednika