FOTO: Započeli radovi na rekonstrukciji i uređenju Goričkog trga u Mariji Gorici

Radovi na rekonstrukciji i uređenju Goričkog trga odvijaju se planiranom dinamikom

Općina Marija Gorica

Radovi na rekonstrukciji i uređenju Goričkog trga odvijaju se planiranom dinamikom.

Izvedeni su pripremni radovi, rušenja i demontaže, te radovi odvodnje, postave kanalizacijskih cijevi i okna glavnih kolektora. Trenutno se izvode zemljani radovi – iskop za početak betonskih i armiranobetonskih radova koji počinju sljedeći tjedan.

Projekt se financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, temeljem natječaja za tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi gotovo 5 milijuna kuna, a prema sklopljenom Ugovoru s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o financiranju, intenzitet potpore je 90 posto ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih na temelju Plana nabave (od tog iznosa 85 posto su sredstva proračuna EU, a 15 posto sredstva proračuna RH), dok je preostali iznos osiguran u proračunu Općine Marija Gorica.