Pitka voda za 105 tisuća stanovnika

FOTO: U sklopu Svjetskog dana voda svečano otvoreno Vodocrpilište Kosnica

Ovim činom povezana je vodoopskrba istočnog dijela Zagrebačke županije u jedinstven regionalni vodoopskrbni sustav
Zagreb: U sklopu Svjetskog dana voda svečano jese otvoreno Vodocrpilište Kosnica

U sklopu Svjetskog dana voda svečano je otvoreno Vodocrpilište Kosnica kojim će se povezati vodoopskrba istočnog dijela Zagrebačke županije u jedinstven regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije Zagreb istok.

Na otvorenju su uz direktora Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije Tomislava Mastena sudjelovali ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

Izgradnja novog vodocrpilišta Kosnica kapaciteta Q ≈ 450 l/s vrijednog 4,1 milijuna eura započela je početkom 2020. godine, a radovi su uključivali gradnju vodocrpilišta sa svim pratećim objektima. Vodocrpilište Kosnica je glavno crpilište Regionalnog vodoopskrbnog sustava, a za potrebe spajanja crpilišta sa sustavom izvršeni su i radovi na mikrotuneliranju, tj. bušenju tunela ispod rijeke Save koji su bili tehnički najosjetljiviji dio projekta.

Novo vodocrpilište opskrbljivat će pitkom vodom 105.000 stanovnika istočnog dijela Zagrebačke županije. Sastoji se od glavne upravljačke zgrade, tri bunarske komore, klor stanice, vanjske i unutarnje transformatorske stanice, te ostale prateće infrastrukture kao što vanjska i interna odvodnja, interna vodoopskrbna i hidrantska mreža, interne prometnice, niskonaponska mreža, vanjska rasvjeta i elektronička komunikacijska infrastruktura.

Iz vodocrpilišta će se voda novoizgrađenim magistralnim cjevovodom Kosnica – Hrušćica distribuirati dalje u vodoopskrbni sustav prema gradovima Ivanić-Gradu, Sv. Ivanu Zelini, Dugom Selu, Vrbovcu i okolnim općinama. Prosječni gubici u kompletnom sustavu smanjit će se s 29,2 % na 18.6%, a ujedno će se povećati priključenost, i to s postojećih 62,95% na 90,75%.

Ukupna investicijska vrijednost cjelokupnog projekta je 93,85 milijuna eura sufinanciranih iz Kohezijskog fonda, vlastitih sredstava VIOZŽ, Republike Hrvatske i Hrvatskih voda.

 

Aktualno
Velika Gorica
Zagrebačka županija