FOTO: U narednih mjesec dana može se pogledati izložba „Sipčina u Okešincu, ladanjski život u antičko doba“

U okviru današnje proslave Dana Općine Križ u Galeriji Križ otvorena je izložba „Sipčina u Okešincu, ladanjski život u antičko doba. Ovom izložbom koja je postavljena povodom obilježavanja Europske godine kulturne baštine od strane Općine Križ i Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba, želi se prezentirati rezultati arheoloških iskapanja na Sipčini, gdje istraživanja traju već sedam godina.

-Prema dosadašnjim saznanjima možemo zaključiti da se u vremenu rimske vladavine na ovim prostorima nalazila rimska vila. To je bio popularan i raširen tip naseobina koja su na naša područja dovela upravo rimska osvajanja. Iako istraživanja traju već sedam godina, istražen je jako mali dio čitavog nalazišta, negdje oko 600 kvadrata, dok je čitava površina lokaliteta prema rezultatima istraživanja gotovo dva hektara- ispričala je voditeljica istraživanja na arheološkom nalazištu Lea Čataj.

Općina Križ od samih početaka je prepoznala vrijednost ovog nalazišta te konstantno poduzima sve korake kako bi se to nalazište moglo prezentirati i predstaviti javnosti. Na taj bi se način obogatila turističko- kulturna ponuda općine.

-Naša općinska delegacija bila je i u Austriji gdje ima jedan veliki rimski kompleks. Tamo smo željeli doznati kako su ti ljudi i na koji način krenuli u cijelu tu priču. Već krajem ove godine trebali bi imati idejno rješenje i skice kako bi ova arheološka nalazišta u budućnosti trebala izgledati. U našem je planu da napravimo jedan edukativno- turistički centar kroz taj arheološki park i tako prezentirati sve ono što je napravljeno- kazao je načelnik Marko Magdić.

Svi oni koji žele vidjeti ono što je istraženo i pronađeno to mogu učiniti u narednih mjesec dana, koliko će izložba biti postavljena u kriškoj Galeriji.