FOTO: Pokrenut postupak za izmjenu prostornog plana Općine Brckovljani

Održana 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Brckovljana

Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 2. redovitoj sjednici donijelo je Odluku o pokretanju postupka sedmih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani, a načelnik Općine Tihomir Đuras pozvao je sve vijećnike, ali i sve zainteresirane građane da se aktivno uključe u postupak njegovog donošenja. Izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda Tihomir Čekada pojasnio je da se u proceduru izmjena prostornog plana kreće prvenstveno zbog obveza da se on uskladi s novim Zakonom te s Prostornim planom Zagrebačke županije koji je donijet prošle godine. Plan se ne donosi pod nikakvim pritiskom s terena, rekao je Čekada, te ocijenio da je to dobro te da će se između ostaloga on temeljiti i na pozitivnim iskustvima susjednih gradova i općina koje su već izmijenile svoje planove.

Županijski plan je donio ukupno 18 promjena koje se moraju uključiti i u prostorni plan Općine Brckovljani, a među najznačajnijima Čekada je naveo planiranje trase nove zaobilaznice Grada Zagreba, koja kreće od Zaprešića, preko Velike Gorice, na istok, a jednim će dijelom prolaziti i preko teritorija Općine Brckovljani. Ista je situacija i s novom trasom željezničke pruge, koja će dijelom prelaziti preko Brckovljana, dok bi postojeća pruga ostala samo za putnički prijevoz. Čekada je naglasio i koje su intencije Općine Brckovljani, a koje bi trebale biti uključene s ovim izmjenama. Općina također planira nove prometnice; od Stančića prema Cerju, od Lupoglava prema Obedišću te prometnicu prema Hrebincu, ali i izgradnju željezničke stanice u Božjakovini, na južnom dijelu gospodarske zone K3. Sve ovo znatno bi poboljšalo prometnu povezanost Općine Brckovljani, zaključio je Čekada, a nove prometnice trebale bi biti uglavnom na trasama koje su sada ucrtane kao poljski putovi što bi znatno pojednostavilo njihovu izvedbu.

Vijeće je prihvatilo i Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Božjakovina 5, koja je omeđena s dvije strane s cestom prema Andrilovcu, a glavni razlog donošenja je zahtjev ViOZŽ –a, koji na svome zemljištu u toj zoni namjerava izgraditi dva nova objekta, a Općina planira izgradnju parkirališta, parka i biciklističkih staza i zelenih površina.

Prihvaćen je i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine za prvu polovinu tekuće godine te je konstatirano da je isti u prihodovnom dijelu realiziran u iznosu 8,4 milijuna kuna, odnosno 28% od planiranoga, u prihodovnom dijelu te 6,4 milijuna kuna, odnosno 21%, u rashodovnom dijelu te da je ostvaren višak prihoda u iznosu 2 milijuna kuna, ali i da je u prvom polugodištu godine izostala planirana prodaja općinskog zemljišta u vrijednosti 8 milijuna kuna.

Općinsko vijeće izabralo je Odbor za statut i poslovnik u sastavu: Tihomir Đuras, Lana Srpak Stančić i Sanja Dananić te donijelo tehničke izmjene odluka o komunalnom doprinosu i proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom. Donijeta je i nova Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka, s obzirom na novi sastav Općinskog vijeća, a riječ je o 26.600 kuna ukupno predviđenih za ovu namjenu. Također je odlučeno da se krene u postupak prodaje dviju čestica u gospodarskoj zoni K3 Božjakovina, ukupne površine 9.500 m2 i procijenjene vrijednosti 885.000 kuna.

Niz pitanja o komunalnim problemima i nedovoljno dobrom funkcioniranju službene internetske stranice općine postavio je nezavisni vijećnik Matija Bunjko, a načelnik Đuras pozvao je vijećnike da aktivno sudjeluju u svim događanjima i manifestacijama koje se događaju na području Općine Brckovljani.