Održana skupština LD Vidra Dubravica

FOTO: Matija Knežić i dalje na čelu Lovačkog društva Vidra

Član predsjedništva Lovačkog saveza Zagrebačke županije Tomislav Bezuh čestitao je novoizabranom vodstvu, a zaslužnim članovima društva uručio je Lovačka odlikovanja I. reda
58c3dfb4-5a74-408e-9554-4f142a4ef258

Lovačko društvo „Vidra“ iz Dubravice gospodari s 3.130 ha površine, od toga lovno produktivne je 2.305 ha na dvije lovne jedinice Dubravica i Marija Gorica. Na tom području dužni su održavati matični fond srna od 84 komada, zečeva 72 komada te fazana 96 komada. Kako bi uspješno pratili zadane ciljeve tijekom godine unose nove jedinke, parove ili jata u lovište. Posebno je to važno kod niske divljači kod koje su brojevi promjenjivi, dok je visoka divljač u zadovoljavajućem broju. Velik izazov i dalje žica na granici sa Slovenijom pa srne ne mogu migrirati i prirodno miješati genetiku.

Osim brige o divljači, lovci brinu i o lovnoj infrastrukturi poput čeka i lovačkog doma. Neke čeke su popravljene, a značajni radovi odrađeni su i na lovačkom domu. Radi vandala koji oštećuju imovinu, lovački dom dobio je i video nadzor. Krajem prošle godine održan je tradicionalni lov s gostima, a posebno su istaknute akcije čišćenja šuma, livada i potoka kako bi se održala ekološka ravnoteža.

Na skupštini su bili nazočni načelnici općina Marija Gorica i Dubravica Marica Jančić i Marin Štritof, direktor Turističke zajednice Savsko-sutlanska dolina i brigi Vladimir Šinko te izaslanik Lovačkog saveza Zagrebačke županije Tomislav Bezuh, koji su pohvalili napore lovaca u svim segmentima, a posebno u eko akcijama i brizi o divljači.

Načelnik Štritof podsjetio je vodstvo udruge kako je važno aktivno pratiti brojne natječaje i javljati se na njih, a akcije na obnovi lovačke infrastrukture provoditi u fazama sukladno priljevu novca.

-Neke stvari moraju se raditi u etapama, ali kroz dvije do tri godine možete ovaj dom u cijelosti obnoviti. Naša iskustva s takvim projektima su i više nego odlična- rekao je Štritof.

Ova skupština bile je i izborna, ali se nije puno promijenilo. Dosadašnji predsjednik Matija Knežić dobio je povjerenje za još jedan mandat, a djelomično je izmijenjen upravni odbor društva.

Član predsjedništva Lovačkog saveza Zagrebačke županije Tomislav Bezuh čestitao je novoizabranom vodstvu, a zaslužnim članovima društva uručio je Lovačka odlikovanja I. reda.

Događanja
Dubravica