Formiran Stožer civilne zaštite Kloštar Ivanić

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite te članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić općinski načelnik Željko Filipović donio je početkom prosinca Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje usklađuje djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Za načelnika stožera imenovan je zamjenik načelnika Branko Šafran, dok je za njegova zamjenika imenovan predsjednik Općinskog vijeća, Krešimir Bunjevac. Stožer ima 15 članova, a uz načelnika Šafrana i njegova zamjenika Bunjevca, u isti su još imenovani; Sanela Đura, Dejan Dokmanić, Snježana Prgeša, Martina Cuvaj, Ivana Bajt, Maja Milković, Mario Hranitelj, Zoran Bijelić, Mario Jelent, Branko Pilčik, Vjekoslav Broz, Ivan Vorel i Dubravko Kavčić.