Eko Flor i dalje zadužen za odvoz otpada na području Općine Orle

ORLE-VIJEE-2

Pod predsjedanjem Andrije Ščrbaka sinoć je održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Orle. Bila je to prva sjednica ove godine na kojoj su se odreda pronašle tehničke točke koje kod vijećnika nisu pobudile želju za pretjeranom raspravom. Štoviše, sve su točke jednoglasno usvojene.

S obzirom na to da su sve jedinice lokalne samouprave do kraja siječnja dužne donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada isto je učinila i Općina Orle.

-Organizirat će se edukacije o zbrinjavanju otpada, najvjerojatnije ćemo ići u suradnju zajedno s Ivanić- Gradom i Općinom Križ, jer ne želimo da to mještanima bude nepoznanica- istaknuo je načelnik Općine Ervin Vujica.

Mnogo veći problem bio je odabir najpovoljnijeg koncesionara za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, jer na natječaj se prijavio jedino Eko Flor koji je tu djelatnost obavljao i do sada. Općinska vlast nadala se kako će doći do promjene, te da će taj posao preuzeti VG Čistoća, no nažalost do obrata nije došlo, jer odlagalište Mraclinska Dubrava je potkapacitirana.

-Do 1. srpnja sve ostaje kako je i bilo. U pregovorima smo za nabavku novih kanti koje neće teretiti mještane, a isto tako na području Općine imat ćemo i četiri zelena otoka- informirao je vijećnike načelnik Vujica.

Uz ove točke vezane uz zbrinjavanje otpada, na dnevnom je redu bila i Odluka o financiranju političkih stranaka. Tom odlukom odlučeno je da godišnja naknada za svakog vijećnika iznosi 1500 kuna, dok je ona za vijećnicu koja je po prvi puta ušla u saziv Općinskog vijeća uvećana za 10 posto.

Tek jedno pitanje na Aktualnom satu

Jedino pitanje na Aktualnom satu postavio je Zvonko Hrenčević koji je načelnik upitao može li Općina osigurati određena sredstva za vatrogasna društva koja ove godine slave svoje obljetnice, jer četiri društva slave 90 godina rada, a jedno 80 godina. Na postavljeno pitanje vijećnik će dobiti odgovor na sljedećoj sjednici.

Hrvatska
Općina
Orle
Ostalo
Zagrebačka županija