DVD Klinča Sela u provedbi projekta “Mali vatrogasac”

Zagrebačka županija za provedbu projekta osigurala je 40 tisuća kuna

Načelnik Klinča Sela, Miljenko Vučković potpisao je ovih dana sa Zagrebačkom županijom ugovor o dodjeli sredstava. Općina je kao prijavitelj projekta dobila 40 tisuća kuna za provedbu projekta “Mali vatrogasac”, što će provoditi DVD Klinča Sela. Vrlo važan kotačić u projektu je i Udruga EDUKA, koja je napisala projekt, kojim će se popularizirati vatrogastvo na području Klinča Sela.

Dobivena sredstva utrošit će se na uređenje okoliša i kupnju vatrogasnog poligona za mladež, koja će na istome moći savladavati određene vatrogasne tehnike.

-Budući da nismo imali ovaj poligon, bilo nam je jako teško zadržati mlade u društvu. Imali smo dosta djece, no dolaskom u mladež nismo ih mogli animirati, tako da su nam djeca odustajala. Vjerujem kako ćemo ovim projektom to riješiti i potaknuti mlade na vatrogasne aktivnosti- ispričao nam je tajnik DVD-a Klinča Sela Petar Palijaš.

Uređenje okoliša i postavljanje poligona trebali bi biti završeni do jeseni, kada će se u Klinča Selu ponovno krenuti raditi s djecom i mladeži.