Doznajemo kada točno počinje obnova zgrada stradalih u potresu

Damir Vanđelić predstavio je javnosti Fond za obnovu te otkrio prve poteze
Zagreb: Predstavljen Fond za obnovu Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije Igor Kralj/PIXSELL

Privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić predstavio je to tijelo najavivši da će prije idućeg ljeta krenuti radovi na konstrukcijskoj obnovi zgrada.

– Realno je očekivati da će se krajem proljeća, prvog kvartala početi odvijati stotine projektiranja, raditi istražni radovi, otklanjati određeni objekti, a prije ljeta će početi radovi na konstrukcijskoj obnovi, ovisno o tome je li nešto kulturno dobro i kakva je odluka vlasnika, rekao je Vanđelić na konferenciji za novinare.

Najavio je da će razviti IT alate koji će omogućiti zainteresiranima da pretraživanjem vide troškove Fonda, sve sklopljene ugovore i situacije na objektima. Osobno će, kaže, predložiti da Fond instalira dodatne alate kontrole – internu i vanjsku reviziju te samostalnu službu za prevenciju prevara.

Vezano za prioritete obnove, poručio je da građani sami mogu ubrzati obnovu tako da podnesu što kompletniji zahtjev resornom Ministarstvu koje donosi odluku, a Fond provodi.

– Fond će provoditi odluke onim redoslijedom kako zahtjevi dolaze u Ministarstvo, a odluke u Fond, najavio je Vanđelić.

Prema procjenama volontera i bazi Građevinskog fakulteta, za obnovu je 6500 zgrada. Po njegovoj procjeni, šteti od 42 milijarde kuna treba pridodati još 30 posto, a kvalitetnija procjena bit će kada se napravi elaborat utvrđena stanja i projektna procjena te procjena troškova neke zgrade.

Grad Zagreb
Hrvatska
Ostalo
Zagrebačka županija