Dječji vrtić u Farkaševcu spremno će dočekati novu pedagošku godinu

U tijeku je farbanje fasade, a nakon toga slijede ostali radovi na završnom uređenju samog vrtića i okoliša

Radovi na dječjem vrtiću Farkaševac napreduju prema planu te je općinsko vodstvo uvjereno kako će biti spreman za početak rada na početku nove pedagoške godine.

U tijeku je farbanje fasade, a nakon toga slijede ostali radovi na završnom uređenju samog vrtića i okoliša.

Podsjetimo se, općina Farkaševac je za izgradnju vrtića iz EU fondova dobila 4.576.394,69 kuna, dok ga država financira s 807.599,06 kuna. Jedan je to od najvrjednijih projekata u povijesti Općine Farkaševac koji će svojim završetkom omogućiti polazak djece s područja Općine u naš vrtić čime ćemo pomoći brojnim roditeljima koji su uslugu vrtića do sada koristili u drugim gradovima i mjestima. Naravno, otvorenjem vrtića doći će i do zapošljavanja nekoliko djelatnika čime ćemo doprinijeti i smanjenju nezaposlenosti na našem području.