Dječji participativni proračun Grada Varaždina dobitnik povelje za ovogodišnju najakciju

Priznanje je stiglo kao rođendanski dar Varaždinu koji na dan svetog Nikole obilježava Dan grada

Grad Varaždin dobio je povelju za uspješno provedenu najakciju 2022. pod nazivom Dječji participativni proračun Grada Varaždina za 2022., zahvaljujući kojem djeca sudjeluju u izboru projekta, financiranih iz gradskog proračuna.

Grad Varaždin napominje da već niz godina nosi titulu “Grad Varaždin – prijatelj djece”, a ove se godine odlučio kandidirati za izbor najakcije projekt Dječji participativni proračun Grada Varaždina za 2022. godinu. Cilj tog projekta je jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka te aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna.

Projekt Dječji participativni proračun Grada Varaždina predstavlja uspješan mehanizam identificiranja i realiziranja potreba djece te uključivanje djece u neposredno predlaganje i odlučivanje o tome koji će se projekti za djecu financirati iz proračuna, navodi se u priopćenju.

Varaždin je povelju primio u Zagrebu na savjetovanju Središnjeg koordinacijskog odbora akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece”. Priznanje je stiglo kao rođendanski dar Varaždinu koji na dan svetog Nikole obilježava Dan grada.