Čulinečka cesta ponovno otvorena za promet – najavljen i skorašnji dovršetak izgradnje kolektora

Na Čulinečkoj cesti radovi po fazama traju od proljeća i konačno sve privodimo kraju, poručio je gradonačelnik Bandić

Gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima, otvorio je saniranu Čulinečku cestu na dionici od Trnave do Slavonske avenije u duljini od 1 362 metra, te je najavio kraj radova na izgradnji kolektora Čulinečka. 

-Na Čulinečkoj cesti radovi po fazama traju od proljeća i konačno sve privodimo kraju- rekao je gradonačelnik Bandić i dodao da s radom počinje i kolektor Čulinečka.

Direktor Zagrebačkih cesta Dragan Perić dodao je da su Ceste u ovoj fazi sanirale kolnik u dužini od 460 m, od Resničkog gaja II do Ulice Čulinec dok je utrošeno oko 600 t asfalta u vrijednosti 800 tisuća kuna.

Direktor podružnice Vododposkrba i odvodnja Marin Galijot je naglasio da se predmetnim zahvatom djelomično rasterećuje kolektor Dubrava, odnosno da se smanjuje broj poplavnih i tlačnih događaja u kolektoru Dubrava, a što utječe na protok u svim, na njega spojenim kolektorima.

-To sve kako bi unaprijedili odvodnju ovog dijela kanalizacijskog sustava, a konačno i povećali kvalitetu odvodnje za stanovnike i ostale subjekte. Ovo je jedan od važnijih ovogodišnjih VIO-ovih projekata. S ovim kolektorom, koji bi sutra trebao biti spojen na centralni vod za pročišćenje otpadnih voda, konačno rješavamo problem plavljenja Trnave i svih naselja koja gravitiraju tom kolektoru- rekao je Galijot.

Za radove, koji su započeli krajem svibnja ove godine, utrošeno je 17,8 milijuna kuna.