Bruno Perković: Cilj nam je postati istinski servis zadovoljnih mještana

Dvije godine mandata su za načelnikom Brunom Perkovićem, koji je zadovoljan ostvarenim, jer obrisi dosadašnjeg rada su vidljivi. No, tu se ne staje, već se istom dinamikom nastavlja i dalje, jer puno je još posla koji treba odraditi

-Protekle dvije godine mandata vrlo produktivno su razdoblje u kojem su postavljeni temelji najavljenih projekata kroz izradu prostorno planske i projektne dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola. Zadovoljan sam učinjenim, no veliki dio posla još je pred nama. Na samom početku obnašanja dužnosti načelnika, zbog fiskalnog izravnanja i prema najavama ministarstva financija, našoj se općini prognozirao pad poreznih prihoda. Usprkos prognozama općina je u 2018. godini imala blago povećanje spomenutih prihoda koji su u prvom tromjesečju ove godine dodatno porasli. Raste doseljavanje novih stanovnika i mladih obitelji, grade se novi poslovni objekti u poslovnoj zoni. Sve to potvrda je dobrog rada i smjera u kojem idemo- započeo je razgovor dobro raspoloženi načelnik.

Što bi ste izdvojili kao najvažnije projekte koji su realizirani u dosadašnjem mandatu?

Do kraja kolovoza bit će završena jedna faza izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže u Gornjem Stupniku, a otvara se natječaj za izvođača radova za preostale dvije faze. Uskoro završava modernizacija javne rasvjete u koja predviđa uštedu u potrošnji električne energije oko 70 posto. Sa županijom je dogovoreno sufinanciranje projektiranja Ulice Svetog Benedikta. Početkom srpnja potpisan je ugovor s izvođačem. Rok izrade i predaje projekata na dozvole je šest mjeseci.

U svibnju su donesene nove izmjene i dopune prostornog plana Općine. Nove poslovne zone i detaljno izmijenjene tekstualne odredbe temelj su dugoročnog planskog razvoja cijelog Stupnika. Osnovano je trgovačko društvo Stupnički komunalac d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Stupnik, koje je nasljednik vlastitog pogona koji je do sada djelovao u sklopu općine.
U sklopu redovitog održavanja asfaltirano je niz ulica, a do kraja srpnja će biti obnovljena Gospodarska ulica, žila kucavica stupničke gospodarske zone.

Pred Vama su još pune dvije godine mandata, planova za to razdoblje zasigurno imate?

Osigurali smo stabilan rast prihoda i temelj za nove mjere prvenstveno namijenjene obiteljima i djeci. Na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću upravo se nalazi prijedlog odluke o povećanju iznosa sufinanciranja boravka djece u predškolskim ustanovama. Odluka predviđa povećanje u skladu s visinom dohotka koji je obitelj ostvarila u prethodnoj godini i to u tri razine, od 1300, 1450 i 1600 kuna. Tako će obitelji s najmanjim primanjima imati najveću subvenciju, a odlukom su predviđene i dodatne olakšice.
Krećemo u projektiranje vodovoda i kanalizacije za sve ulice koje nisu obuhvaćene spomenutim projektima. Očekujemo potpunu komunalnu opremljenost za 95 posto Stupnika u narednih pet godina. Za projekt groblja izrađen je UPU i idejni projekt koji je predan na lokacijsku dozvolu. Otkup zemljišta, izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole planiramo tijekom 2020. godine.
Čekamo odluku o EU sufinanciranju, mjera 7.4. , za uređenje parka kod crkve Svetog Benedikta. Ministarstvo kasni s odlukama za taj natječaj i nažalost taj projekt čeka samo zbog toga. Projekt kanalizacije za Donji Stupnik čeka odobrenje EU financiranja u sklopu Urbane aglomeracije Zagreb.

U 2020. počinje vrlo važna rekonstrukcija Ulice Sv. Benedikta koja će se izvoditi u tri faze, nakon izgradnje kanalizacije po istoj. Uređenje centralnog trga uz općinsku zgradu počinje izradom PPU-a centralne zone naselja i idejnog projekta. Nakon toga idemo u otkup zemljišta potrebnog za planirani zahvat.

Projekt uređenja dječjeg igrališta u Pavlovićkoj ulici dobio je EU potporu, a park će novo lice dobiti ove jeseni. Obnavljaju se postojeća dječja igrališta i izgradit će se nekoliko novih, u Božićima, Tratini, Kovačićkom…

Stigla nam je i odluka o financiranju od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, za projekt Energetske obnove zgrade Nogometnog kluba Stupnik. Bespovratna sredstva za taj projekt iznose 275 tisuća kuna. Čekamo potpis ugovora od nadležnog ministarstva i krećemo u obnovu.

Za nedavne proslave Dana općine moglo se čuti kako Vam je prioritet nova škola. Do kuda se došlo po tom pitanju?

U prošloj godini obavljen je niz sastanaka i konzultacija, a 20. svibnja u županiji je održan radni sastanak sa županom na kojem su važna tema bile Smjernice za izradu mreže školskih ustanova. Dogovoreno je da će u sklopu izmjene mreže škola, koje je pokrenulo Ministarstvo obrazovanja, županija uvrstiti prijedlog za osnivanje nove školske ustanove u Stupniku. To je prvi i najvažniji korak prema jedinom ispravnom rješenju, a to je nova županijska školska ustanova i školska zgrada u Stupniku za tristotinjak osnovnoškolske djece. Predviđeno vrijeme za donošenje nove mreže škola je šest mjeseci, a kada ministarstvo odobri novu ustanovu krenut će se u izradu projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola.

Druga izvrsna vijest po pitanju projekta nove škole je iskaz interesa REGEA-e o uključivanju naše općine u pripremu pilot projekta izgradnje škole u sklopu EU projekta pod nazivom eCentral. REGEA je u sklopu projekta eCentral za uključene općine i gradove osigurala 100 posto sredstava za troškove pripreme projekta izgradnje osnovnih ili srednjih škola po alternativnom modelu nabave, a osigurana je izrada: studije izvodljivosti; cjelokupne ugovorne dokumentacije za provedbu izgradnje škola po modelu javno-privatnog partnerstva i cjelokupne dokumentacije o nabavi.

Stupnik je prepoznat po gospodarstvu čime je ova općina među vodećima u Republici Hrvatskoj, a da će tome tako biti i dalje potvrđuje i činjenica kako mnogi investitori upravo ovdje žele graditi svoja poslovna postrojenja.

Pozitivni ekonomski pokazatelji u cijeloj državi i odluka općinskog vijeća o 50 posto smanjenju komunalnog doprinosa donijeli su nove i znatne investicije u našoj gospodarskoj zoni. Gradi se ili će uskoro početi gradnja desetak većih poslovnih objekata koji će u budućnosti povećati općinske prihode i osigurati ostvarenje većine naših planova. Rezultat je to dobrog odnosa općine sa stupničkim gospodarstvenicima i bezrezervne podrške koju im pružamo.

Ostvarili smo niz produktivnih kontakata sa stupničkim tvrtkama, a sastanci sa zainteresiranim investitorima sve su češći. Iz razgovora dobivamo informacije na koji način možemo podržati i olakšati poslovanje postojećih gospodarstvenika, a ujedno i privući nove investitore. Na tim saznanjima, do kraja ove godine bit će donesena nova odluka o komunalnoj naknadi koja će predvidjeti niz olakšica kako za poslovne korisnike tako i za mještane.

Pratimo zahtjeve poslodavaca vezane uz tržište rada i već ove godine će stipendije koje općina redovito dodjeljuje učenicima i studentima biti usklađene s tim zahtjevima. Izgradnja komunalne infrastrukture koju smo odredili kao prioritet jednako je važan korak koji će osigurati nove investicije.

I za kraj što bi ste poručili svojim sumještanima?

Cilj nam je postati istinski servis zadovoljnih mještana. Kako bi to u što većoj mjeri postali, potrebna nam je intenzivna međusobna komunikacija na osnovu koje možemo izgraditi povjerenje. Pozivam sve mještane da prate rad općinske uprave i što češće daju svoje prijedloge i sugestije kako bi učinkovito rješavali zajedničke probleme i izazove.