Brckovljani dobivaju reciklažno dvorište – radovi izgradnje i opremanja trajat će pet mjeseci

Načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek potpisao je ugovore za izgradnju reciklažnog dvorišta. Još u rujnu prošle godine Općina je sklopila ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, a predviđeno trajanje projekta je 17 mjeseci sa završetkom u veljači 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je nešto veća od 2 milijuna kuna, od čega prihvatljivi troškovi iznose nešto više od 1,9 milijuna kuna. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose više od 1,6 milijuna kuna, dok je ostatak sredstava osiguran iz proračuna Općine.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Brckovljani osigurat će se infrastruktura za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će posljedično utjecati na zaštitu okoliša te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom.