BRANKICA BENC, načelnica Rakovca: Za nama je najuspješnija godina, a jednako nastavljamo i u ovoj

Načelnica Brankica Benc rezimirala je 2021. godinu, ali i najavila općinske projekte za ovu godinu

Općina Rakovec u 2021. godini bila je veliko gradilište, jer su u općini realizirani povijesni projekti. Svakako je najveći gradnja prve faze vodovoda u sklopu projekta RVS Zagreb – istok sufinanciranog sredstvima Europske unije i jednog od najvećih vodoopskrbnih EU projekata u Hrvatskoj. Ovime je vodovodna mreža u općini Rakovec proširena za daljnjih 11 kilometara (u Rakovcu, Dropčevcu, Dvorišću, Brezanima i Hruškovcu).

-Radovi su pri samom kraju i vrlo važno, ovim projektom osigurani su besplatni priključci za domaćinstva. Time će se omogućiti sigurna pitka voda i znatno podići životni standard stanovnika, potaknuti gospodarstvo, ali i podići vrijednost nekretnina u Općini. Ovaj iznimno važan projekt za istok Zagrebačke županije rezultat je dobrih planova i rada župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića, zajedničke tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, Hrvatskih voda i Ministarstva- kaže načelnica Općine Brankica Benc i dalje dodaje:

-Uz izgrađenih 300 metara nogostupa u centru Rakovca i uz groblje, sada je izgrađena i prva dionica nogostupa od parka do zgrade općine, što je podiglo komunalnu uređenost mjesta i, najvažnije, povećala se sigurnost za pješake, posebno za školsku djecu. Ovaj projekt sufinancirala je Zagrebačka županija, a taj dio nogostupa projektiran je od centra Rakovca do skretanja za Hruškovec, u ukupnoj duljini od 1000 metara, te je za cijelu trasu ishođena građevinska dozvola.

Ulaganja u prometnice

-Asfaltirane su i dvije nove dionice nerazvrstanih cesta u Kolenici i Goljaku za što je sredstva sufinanciranja također osigurala Zagrebačka županija. Pri kraju je i jedan od najvažnijih projekata za našu sredinu, a to je saniranje novim asfaltnim slojem županijske ceste Rakovec – Mlaka, kao najvažnije ceste u Općini Rakovec, budući da je to glavni pravac prema Sv. Heleni, odnosno autoputu, a koji koriste kako stanovnici općine Rakovec, tako ovaj pravac kao najbrži do autoputa koristi i veliki broj stanovnika susjednih JLS Preseke, Vrbovca, Križevaca, i šire. Sredstva za sanaciju ove ceste osigurala je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije. Općina je sanirala i poljske putove navoženjem kamena, kopanjem odvodnih kanala, košnjom živica i bankina, te gradnjom novih prolaza kako bi poljoprivrednicima bile što dostupnije parcele i to na cesti Mlaka – Baničevec, Dvorišću, Rakovcu, Valetiću i Brezanima, u Šambaru i Lipnici- kaže Benc.

Općina je sufinancirala i sanaciju sakralnih obilježja u Dropčevcu i Hruškovcu, te uređenje terase društvenog doma u Baničevcu. Mjesni odbori vodili su brigu i o uređenju javnih prostora i društvenih domova, te su sadnjom cvijeća na javnim površinama, stvorili jedno inspirativno okruženje za mještane, ali i posjetitelje.

Obrazovanje

-Rakovec je i do sada znatno ulagao u školstvo, pa smo izgradili malu školsku sportsku dvoranu, energetski obnovila zgradu škole, te škola radi u jednoj smjeni što predstavlja nadstandard obrazovanja. Također u školi postoji informatička učionica, pametna učionica, odvija se izborna nastava robotike, a općina je nabavila i 3D printer, kako bi se učenicima osigurala dostupnost novim tehnologijama i STEM pristup učenju. Tako se i prošle godine puno ulagalo u predškolsko i školsko obrazovanje, te poduzimale, demografske mjere. Za sve osnovnoškolce Područne škole Rakovec Općina je nabavila radne bilježnice i druge nastavne materijale, što je pripomoglo djeci u bezbrižnijem učenju i manjim financijskim opterećenjem za roditelje. Također kako su već ranije Zagrebačka županija i Općina Rakovec sufinancirale uređenje školske kuhinje u Područnoj školi Rakovec, te je ova školska godina započela i s toplim obrokom za učenike. Ovime su stvoreni i uvjeti za cjelodnevnu nastavu. Sufinancirana je škola plivanja u Nerezinama za učenike četvrtog razreda. Učenicima srednjih škola Zagrebačka županija sufinancirala je prijevoz sa 75 posto, a Općina Rakovec s dodatnih 10 posto. Prošle smo godine povećali sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima na 1.000,00 kuna po djetetu, a Zagrebačka županija dodatno sufinancira vrtiće s 203,00 kune po djetetu. Financirana je mala škola, te se mala škola od ove godine odvija u novouređenom prostoru – igraonici, koja se trenutno i dodatno oprema. Povećana je i jednokratna novčana pomoć za novorođenče na 4.000,00 kn po djetetu, a sufinancira se i logopedska terapija za djecu- podsjeća načelnica Benc.

Dječja igrališta

-U cilju stvaranja što boljih uvjeta života i ostanak mladih obitelji na selu, općina planira izgraditi dječja igrališta u svakom selu. Kako su do sada dječja igrališta izgrađena u Rakovcu, Baničevcu i Mlaki, te su 2021. godine izgrađena četiri nova dječja igrališta i to zahvaljujući sredstvima Zagrebačke županije izgrađena su dječja igrališta u Dropčevcu, Dvorišću i Hudovu, te dječje igralište u Brezanima sufinancirano sredstvima EU iz europskog fonda za ruralni razvoj.

Prošle je godine, nadalje, izgrađen i društveni dom u Dropčevcu, kao višenamjenski javni objekt za korištenje stanovnicima Dropčevca, te svim stanovnicima općine, udrugama i mladima, također usmjeren je demografskoj obnovi i ostanku mladih obitelji na selu. Ovaj projekt sufinancirala je Zagrebačke županija, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, te općina Rakovec.

Sufinancira se i T – 2 tim hitne medicine, kako bi zdravstvena skrb za stanovnike općine bila što bolja, te kombi vozilo za prijevoz starijih osoba. Uoči Božića isplaćene su i božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene osobe u iznosu od 200,00 kuna, te su uoči Sv. Nikole i Božića nabavljeni pokloni za svu djecu od 0 do 14 godina, jer općini je posebno važna briga o stanovnicima starije životne dobi i naravno o najmlađima i božićno vrijeme prigoda je razveseliti sve sugrađane – kaže načelnica.

Projekti okrenuti budućnosti

-U proračunu općine Rakovec za 2022. osigurana su sredstva za nastavak započetih projekata, daljnjom gradnjom nogostupa u Rakovcu, uređenjem dječjih igrališta u Lipnici, te rješavanje imovinsko pravnih odnosa za isto u ostalim selima općine, izradu projekata sanacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, poljskih putova i javnih prostora u, Baničevcu, Rakovcu, Kolenici, Valetiću, Mlaki, Hruškovcu i Brezanima, te uređenje autobusnih stanica. U proračunu planirana su sredstva za obnovu društvenih domova, te obnovu sakralnog obilježja u Golom Vrhu. Planirana su i sredstva za projekt precrpne stanice kanalizacije u PZ Mlaka, nastavno na idejno rješenje trase kanalizacije u općini.

Općina i u ovoj godini nastavlja s ulaganjem u školstvo i provođenjem ostalih demografskih mjera. Sufinancirat će se radne bilježnice i ostali radni materijali za sve osnovnoškolce, kao i škola plivanja, te darovi za djecu uoči Sv. Nikole i Božića.

Za oko zapinje posebno jedan projekt

-Svi će naši resursi biti usmjereni na gradnju dječjeg vrtića u Rakovcu, za koji je izrađen glavni projekt, te slijedi ishođenje građevinske dozvole po rješavanju imovinsko pravnih odnosa za koje su poduzete sve potrebne prethodne radnje – najavljuje Brankica Benc i dodaje:

-I dalje ćemo financirati logopedsku terapiju i školsku kuhinju djeci socijalno ugroženih obitelji, te sufinancirati prijevoz srednjoškolaca. Općina će nastaviti sufinancirati dječji vrtić, kao i davati jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad. U proračunu za 2022. godinu planirane su božićnice za umirovljenike i socijalno ugrožene, kao i sufinanciranje T-2 tima hitne medicine, te kombi vozilo za prijevoz starijih osoba. Osigurana su i sredstva za vatrogastvo i civilnu zaštitu, te nabavu novog vatrogasnog vozila.

-Važno je naglasiti i da od 1. siječnja stanovnici Zagrebačke županije, tako i stanovnici naše općine, imati dostupnu uslugu javnog prijevoza na autobusnim linijama unutar Zagrebačke županije, a zahvaljujući Zagrebačkoj županiji koja je krajem 2021. godine sklopila gotovo 90 milijuna kuna vrijedne dvogodišnje ugovore s prijevoznicima, a temeljem Odluke Vlade RH koja će isto sufinancirati sa 65,6 milijuna, te Zagrebačka županija 22 milijuna kuna. Ovime se znatno unapređuje kvaliteta javnog prijevoza, bolja povezanost ruralnih područja, odnosno podizanje standarda života stanovnika Zagrebačke županije- ističe načelnica te podsjeća kako će općina i dalje pomagati udruge sa svoga područja; DVD Rakovec, NK Rakovec, Udrugu žena Baničevec, Lovačko društvo Šljuka Rakovec i sve ostale kulturne, sportske i turističke aktivnosti.

Također, prošle godine Općina Rakovec kao i već niz godina dobiva Priznanje za transparentnost proračuna Instituta za javne financije, ali kako bi se svim žiteljima još više približio uvid u poslovanje u novoj godini uvodimo dodatnu transparentnost proračuna, gdje će se moći vidjeti sva plaćanja računa iz proračuna Općine-kaže načelnica općine Rakovec i za kraj dodaje:

-Za nama je najuspješnija godina do sada, po visini ulaganja u komunalnu i društvenu infrastrukturu, isto tako imamo velike planove i veselimo se novim projektima za kontinuitet razvoja Općine Rakovec. Kao i do sada, veliku ulogu u razvoju općine ima Zagrebačka županija, koja je podupirala sve velike projekte u Općini i bez čije pomoći isti ne bi mogli biti realizirani. Zahvaljujem Zagrebačkoj županiji na suradnji i financiranju projekata u općini Rakovec, županu Stjepanu Kožiću koji podupire ravnomjeran razvoj i razvoj malih sredina za dobrobit i bolji život svih žitelja. Zahvaljujem Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, koje nam također pomaže u realizaciji projekata. Također, zahvaljujem svim stanovnicima Općine Rakovec, svim generacijama, na strpljenju i razboritosti u ovim pandemijskim okolnostima, na suradnji, zajedništvu i potpori, jer samo zajedno postižemo najbolje rezultate za budućnost i napredak naše općine.