Bistranski vijećnici i dalje rade, Općina financira druge obrazovne materijale za osnovnoškolce

Još jedna sjednica Općinskog vijeća Općine Bistra trebala bi se održati sredinom kolovoza a s ciljem osiguranja svih preduvjeta za pokretanje dijela gospodarske zone

Za vijećnike Općine Bistra nema ljetne pauze jer aktivnosti koje se odvijaju traže stalni angažman. Tako je i načelnik Općine Bistra Danijel Drviš najavio da će na godišnji tek krajem kolovoza, ako se sve što je planirano do tada ostvari. Vijećnici su, u nešto manjoj postavi, donijeli dvije važne odluke vezane uz financiranje općinskih projekata. Jedna je odluka o zaduživanju Općine Bistra za pet milijuna kuna, a druga je rebalans proračuna što je izravna posljedica zaduživanja.

Naime, da podsjetimo, odluka o zaduženju već je donesena na jednoj od proteklih sjednica, ali Ministarstvo financija nije odobrilo zaduživanje, pa je odluka promijenjena i sada su osigurani uvjeti da se riješe sve formalnosti te da se osiguraju sredstva.

-Sredstva ćemo koristiti za naš udjel u projektu Ekomuzej Bistra koji je vrijedan 12 milijuna kuna, a nešto manje od dva milijuna moramo osigurati iz vlastitih prihoda. Ostatkom sredstava planira se rekonstrukcija dijela Podgorske ulice s izgradnjom pješačkog pločnika i oborinske odvodnje, rekao je načelnik Općine Bistra Danijel Drviš.

Odluka je prihvaćena jednoglasno, a jednako tako je bilo i prilikom glasovanja o II: izmjenama i dopunama Proračuna Općine Bistra za 2022. godinu u kojem su promjene doživjele upravo stavke koje će se financirati iz kredita. Osim toga, donesena je odluka i financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Bistra za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz proračuna Općine Bistra.