Bistra ima prvog bolesnika s koronom

Na području općine Bistra registrirana je prva oboljela osoba od korona virusa, a još je nekoliko testova na čekanju pa bi broj oboljelih već danas mogao biti i veći

Na području općine Bistra registrirana je prva oboljela osoba od korona virusa, a još je nekoliko testova na čekanju pa bi broj oboljelih već danas mogao biti i veći.

Zbog epidemije i gospodarske situacije, načelnik Općine Bistra Krešimir Gulić donio je odluku da se svim poduzetnicima koji ne rade ukida naplata komunalne naknade, dok se ostalima smanjuje za 30 posto. Isto tako, donesena je odluka d a će Općina Bistra podmiriti kompletan trošak boravka djece u dječjim vrtićima za mjesec travanj, a nakon što su već podmirili pedeset posto troškova koje su trebali podmiriti roditelji za mjesec ožujak.

– Ne znam koliko dugo ćemo moći podmirivati ove troškove. Prihodi u naš proračun su srezani odlukom Vlade RH, gospodarstvu se značajno izašlo ususret što podržavam, ali najveći dio tog troška je na općinama i gradovima. Do sada još nismo čuli za nikakve mjere kojima bi se i nama omogućilo da nastavimo s financiranjem vrtića i ostalih službi, rekao je Gulić i podsjetio kako su privatni vrtići dobili od države 4.000 kuna po zaposlenom, dok vrtići kojima su osnivači gradovi i općine, na to nemaju pravo.

Ipak, rekao je Gulić, nada se da će više od 2,5 milijuna kuna uloženih u dogradnju vrtića ipak biti opravdano i brojem djece u vrtići koje će moći čuvati njihove tete koje su i do sada kvalitetno radile svoj posao. I za taj projekt još uvijek čekaju povrat novca od Agencije za plaćanje, a prije koji dan dobili su informaciju da je na natječaju Ministarstva zaštite okoliša prošao i njihov natječaj za reciklažno dvorište vrijedan četiri milijuna kuna.