Besplatna struja, grijanje i RTV pretplata za nastradale u potresu

Vlada je na danas održanoj sjednici odlučila kućanstva na potresom stradalom području osloboditi plaćanja struje i grijanja za siječanj, veljaču i ožujak, kao i plaćanja RTV pretplate

Marko Prpić/PIXSELL

HEP je zadužen da stanovnike na potresom stradalim područjima čiji su objekti oštećeni, oslobodi plaćanja struje za siječanj, veljaču i ožujak, kao i plaćanja premještanja priključka s oštećenih objekata na privremene, te kasnijeg premještanja na nove odnosno obnovljene objekte.

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić rekao je kako se zaključkom zadužuje HEP da sanaciji šteta na potresom pogođenim područjima u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji doprinese tako da se krajnjim kupcima kategorije kućanstvo, čiji su objekti oštećeni, otpišu sva potraživanja vezana uz isporučenu električnu energiju te druga potraživanja odnosno naknade u visini jedinstvenog računa za isporučenu energiju s pripadajućim naknadama za razdoblje siječanj, veljača i ožujak ove godine. Za krajnje kupce iz kategorije kućanstva, čiji su objekti pretrpjeli štetu, a čiji opskrbljivač nije HEP već netko drugi, neće se naplatiti naknada za distribuciju i prijenos električne energije, rekao je Ćorić.

Izvijestio je i kako će se za potresom oštećene objekte otpisati i potraživanja vezana za premještanje priključaka na elektroenergetsku mrežu na privremeni zamjenski objekt, uključujući i izgradnju novog priključka na istoj lokaciji, te kasnije premještanje priključka za potrebe napajanja novog odnosno obnovljenog objekta. HEP će kroz svoja povezana društva krajnje kupce iz kategorije kućanstvo, čiji su objekti također pretrpjeli štetu, a koji kupuju plin i toplinsku energiju od povezanih društava HEP-a otpisati potraživanja u iznosu jedinstvenih računa za siječanj, veljaču i ožujak, rekao je Ćorić.

Ćorić je nakon vlade na Twitteru napisao kako je uputio poziv i drugim opskrbljivačima da se uključe u akciju otpis računa budući da dio kućanstava na potresom pogođenim području koristi njihove usluge.

-Nadam se da će se pridružiti ovoj inicijativi- napisao je Ćorić, a u izjavi nakon sjednice vlade rekao je da se s tim u vezi čuo s čelnicima opskrbljivača.

Na pitanje novinara iznio je i podatak da na području cijele Sisačko-moslavačke županije rade četiri opskrbljivača električnom energijom, uključujući i HEP, a na područjima pogođenih potresom njih tri.

Vlada je odlučila i da kućanstva stradala u potresu čiji su objekti pretrpjeli štetu i/ili oni za koje je osiguran privremeni zamjenski smještaj na potresom pogođenom području budu oslobođeni naplate RTV pristojbe te je zadužila HRT za provedbu.