Alen Prelec vijećnicima zahvalio na uspješnom mandatu i suradnji za boljitak općine

Izgledno je da će mještani općine Brdovec u svibnju, osim za općinske vijećnike i načelnika, glasati i za vijeća svojih mjesnih odbora

U Brdovcu je održana 33. sjednica Općinskog vijeća, a kao i obično prošla je mirno i bez povišenim tonova. Time je zadovoljan i načelnik Općine Brdovec Alen Prelec, koji se vijećnicima zahvalio na uspješnom mandatu i spremnosti na suradnju za boljitak općine. O tome govori i činjenica da je većinom glasova (2 suzdržana) prihvaćeno Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020., a Općina je u ovu godinu prenijela višak u iznosu od 4,3 milijuna kuna.

Jednoglasno je prihvaćeno i Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020., a iako je godina bila vrlo izaziva i nepredvidiva, Općina Brdovec je gotovo sve planirane aktivnosti i projekte provela vrlo uspješno. Prema novim zakonskim okvirima, promijenjen je Statut i Poslovnik Općine Brdovec, smanjen je broj zamjenika načelnika s dosadašnjih 2 na 1, a broj vijećnika smanjuje se sa 17 na 15, a što će krenuti s novim mandatom nakon lokalnih izbora u svibnju.

Izgledno je da će mještani općine Brdovec u svibnju, osim za općinske vijećnike i načelnika, glasati i za vijeća svojih mjesnih odbora. Naime, mandat vijeća mjesnih odbora već je odavno istekao, a raspisani izbori za vijeća MO u ožujku prošle godine su otkazani radi pandemije. Novi izbori predviđeni su za 16. svibnja ove godine, a bira se 5 članova za mjesta do 400 birača, 7 vijećnika za mjesta od 401 do 600 birača i 9 članova u vijeću MO za mjesta koja imaju više od 601 birača. Općinsko izborno povjerenstvo će nakon stupanja na snagu predložene odluke, objaviti točan broj članova vijeća mjesnih odbora, kao i potreban broj potpisa birača koji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, temeljem podataka o broju birača po svakom mjesnom odboru dobivenih od nadležnog upravnog tijela Zagrebačke županije.

Vijećnici su jednoglasno donijeli i Odluku o pristupanju Općine Brdovec Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Zaprešića čime će poduprijeti programe i projektne aktivnosti Udruge kojima je cilj unaprijediti živote ciljanih skupina, potrebitih pojedinaca i zajednice općenito, a godišnje će ih financirati sa 2.000 kuna u vidu članarine.