29. rujna u Zaprešiću izbori za mjesnu samoupravu

Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića bila je tek točka o raspisivanju izbora za Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora

Zaprešićko gradsko vijeće održalo je prvu sjednicu nakon sezone godišnjih odmora sa samo jednom točkom dnevnog reda. Trebalo je odlučiti o izborima za Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora kojima su mandati istekli još prije godinu dana.

Odlučeno je da se izbori održe zadnju nedjelju u rujnu, 29. rujna. Za dva Vijeća gradskih četvrti birat će se 11 kandidata, dok će se za Vijeća mjesnih odbora birati po 5 vijećnika. Krajem kolovoza počinju teći rokovi za predaju kandidacijskih listi političkih stranaka i grupa građana, potom slijedi promidžbena kampanja, predizborna šutnja i sami izbori.

Na sjednici je bilo i nekoliko pitanja na aktualnom satu na koja je odgovorio gradonačelnik Željko Turk.