0,50 kuna i za ambalažu od 0,2 litre

Povratna naknada od 0,50 kuna za jedinicu otpadne ambalaže isplaćivat će se od 2021. godine i za prikupljenu ambalažu za mlijeko, tekuće mliječne proizvode, kao i za ambalažu od pića koja su volumena od 0,2 litre. Regulirano je to izmjenama Uredbe o gospodarenju otpadnom ambalažom koje je Vlada usvojila na današnjoj sjednici.

Također, donijeta je odluka kako će se smanjivati manipulativna naknada koju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćuje trgovinama i osobama koje upravljaju reciklažnim dvorištima koje otpadnu ambalažu od pića preuzimaju od potrošača ručno.