01Portal - Prikazujem sadržaj po oznakama: Reciklažno dvoriše

Rugvica će sljedeće godine dobiti moderno reciklažno dvorište koje će se prostirati na površini od 3 3828 m2. Radovi koji su započeli danas, trebali bi biti završeni u 99 kalendarskih dana.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Rugvica osigurat će se infrastruktura za sakupljanje otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom.

Vrijednost radova iznosi 3.362.265,48 kuna uključujući PDV, od čega je Općina osigurala zahvaljujući Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratna sredstva u iznosu od 2.514.697,86 kuna, odnosno 85 posto ukupno prihvatljivih troškova.

A kako bi se na području općine uspostavio i cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, u dogledno vrijeme trebalo bi biti postavljeno i više od 5 500 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Objavljeno u Rugvica

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima, jutros je prisustvovao početku radova na izgradnji reciklažnog dvorišta na Čulinečkoj cesti u blizini Centralnog pročistača otpadnih voda.

-Izgradnjom novog modernog reciklažnog dvorišta na površini od 2200 kvadrata omogućit ćemo stanovnicima Gradske četvrti Peščenica-Žitnjak da na adekvatan način razvrstavaju svoj otpad- istaknuo je gradonačelnik, te dodao da je projekt sufinancirala Europska unija.

Damir Đerzić, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje istaknuo je da će se u dvorištu koje će biti ograđeno i pod video nadzorom nalaziti ukupno 34 kontejnera za prikupljanje raznovrsnog otpada, a radovi bi trebali biti gotovi za pet mjeseci.

-Ukupna vrijednost investicije iznosi će 5.300.000,00 kuna, a prema Odluci Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 85 posto sredstava povučeno je iz europskih fondova- kazao je Đerzić.

Objavljeno u Grad Zagreb

Općina Rugvica potpisala je 21. veljače Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica. Trajanje provedbe projekta je 14 mjeseci (21.2.2018.-21.4.2019.), a za sufinanciranje projekta Općini Rugvica dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.514.697,86 kuna, odnosno 85 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Rugvica osigurat će se infrastruktura za sakupljanje otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom. Ciljnu skupinu projekta predstavlja stanovništvo na području obuhvata projekta koje će se putem održanih informativno-obrazovnih aktivnosti osvijestiti o važnosti odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Cilj projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište i to izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica te provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti. Rezultati projekta su izgrađeno reciklažno dvorište površine 3.828 m² koje je opremljeno opremom za prihvat i skladištenje otpada te je proveden nadzor nad radovima, provedeno 9 obrazovnih aktivnosti za odrasle i djecu, te proveden projekt u skladu s pravilima EU.

Ukupna vrijednost projekta je 3.239.821,83 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 2.958.468,08 kuna, a dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu 2.514.697,86 HRK što predstavlja 85 posto sufinanciranja.

Objavljeno u Rugvica

Na području Općine Rugvica u dogledno vrijeme trebalo bi biti postavljeno više od 5 500 spremnika za odvajanje otpadom. Ovo je samo jedan od koraka koje Općina poduzima na polju uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

-Ovo je značajan korak prema podizanju komunalnog standarda na našem području. Ovime također pokazujemo brigu o očuvanju okoliša, a rješavamo i pitanje divljih odlagališta smeća, jer ćemo postaviti video nadzor čime ćemo iskorijeniti jedan veliki problem koji nam stvaraju nemarni građani drugih sredina- kazao je načelnik Mato Čičak.

Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu nešto manjem od 1,8 milijuna kuna osigurao je Fond za energetsku zaštitu, a svoj obol dala je i Zagrebačka županija koja je za tu namjenu osigurala 300 tisuća kuna.

Drugi značajan korak koji Općina poduzima je izgradnja reciklažnog dvorišta u Poslovnoj zoni Rugvica za što su osigurana bespovratna sredstva u iznosu 2,5 milijuna kuna od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

-Time ćemo našim mještanima još više olakšati razvrstavanje otpada- naglasio je načelnik Čičak, koji je još jednom demantirao glasine o gradnji Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba, jer takvo nešto nije predviđeno niti prostornim planom.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Rugvica osigurat će se infrastruktura za sakupljanje otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Reciklažnog dvorišta površine 3 382 m2 trebali bi biti završeno do proljeća sljedeće godine.

Objavljeno u Rugvica

01Portal

01portal cilja informirati građane Grada Zagreba i Zagrebačke županije o svim relevantnim zbivanja u Zagrebu i županiji. Stoga je naša ciljana skupina populacija u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji. Zbog stalnih kretanja ljudi između grada i županije ovaj format portala ima posebnu vrijednost. Ni jedan drugi portal ne cilja na ovaj način informirati i kroz interakciju s građanima podijeliti informacije sa svih razina organizacije lokalne uprave.

01Portal j.d.o.o.
Zavrtnica 17,
10000 Zagreb
OIB: 62928400619
www.01portal.hr
info@01portal.hr
091/576-4485

Nedavne vijesti