fbpx

01Portal - Prikazujem sadržaj po oznakama: Javna ustanova Zeleni prsten
Utorak, 04 Prosinac 2018 13:41

Gnijezdo rode i dalje donosi 700 kuna

Vlasnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda isplaćena je naknada u iznosu od 700 kuna po gnijezdu. Desetu godinu za redom Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zagrebačka županije i osigurali su sredstva za provedbu projekta ”Zaštita i očuvanje bijele rode” na području Zagrebačke županije.

U 2018. godini na području Zagrebačke županije zabilježeno je 265 gnijezda. Na obiteljskim kućama i gospodarskim objektima nalaze se 65 a na stupovima 200 gnijezda. Najviše gnijezda nalazi se na području grada Vrbovca i Ivanić Grada te općina Pisarovina i Klinča Sela. Sela s najvećim brojem gnijezda roda i dalje su Donja Kupčina i Donja Zdenčina. U odnosu na godine ranije, broj gnijezda se smanjio. Glavni razlozi su rušenje gnijezda uslijed vremenskih nepogoda, premještanje gnijezda uslijed promjene krovišta, urušavanje starih kuća i štagljeva i sl.

Iako se broj gnijezda roda smanjio, stanje još uvijek nije alarmantno. Rode vole Zagrebačku županiju, to najbolje dokazuje broj mladih roda. Ove godine prstenovano je čak 199 ptića bijele rode. Najviše ptića prstenovano je u Vrbovecu (79), Pisarovini (42) i Klinča Selima (27).

U proteklih deset godina provođenja projekta na području Zagrebačke županije isplaćeno je preko 550.000 kuna za naknadu za održavanje krovišta vlasnicima kuća, gospodarskih objekata, škola, vatrogasnih doma, crkvi, i sl. Naknada se isplaćuje za popravak i zamjenu krovišta zbog šteta koju gnijezda čine svojom težinom i rode gniježđenjem. Ove godine ukupno je isplaćeno 44 100 kuna za 63 gnijezda. Korisnicima koji naknadu primaju putem tekućeg računa sredstva će danas stići, a onima kojima stiže putem pošte stići će za narednih nekoliko dana.

Objavljeno u Zagrebačka županija

U svibnju 2018. Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije započela je s provedbom projekta „Zajedno za rijeku Savu“, a jedan od glavnih ciljeva projekta bio je uspostaviti trajni mehanizam za uključivanje lokalnog stanovništva u proces upravljanja Natura 2000 područjem – Sava kod Hruščice. Uključivanje u upravljanje podrazumijeva informiranje dionika o aktivnostima koje Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije provodi te davanje prilike svima zainteresiranima da daju svoje sugestije za poboljšanje upravljanja te istaknu probleme koji postoje. Iz tog razloga osnovano je Suradničko vijeće za upravljanje Natura 2000 područjem Sava kod Hrušćice.

Krajem studenoga u Rugvici je održan drugi sastanak Suradničkog vijeća na koji se je odazvalo 25 sudionika. U sklopu sastanka usvojeni su zaključci s prvog – osnivačkog sastanka, a zatim je suradnik na projektu „Čigra“ –

Tomica Rubinić, održao predavanje o aktivnostima koje su provedene od početka tog projekta. Dočarao je prisutnima proces izrade pošljunčane platforme na jezeru Siromaja u Novakima Nartskim koju čigre koriste kao zamjensko stanište. Naime, zbog učestalih promjena razine Save, ptice više ne mogu gnijezditi na prirodnim sprudovima i otocima na rijeci zbog čega je izgrađen ovaj umjetni otok za gniježđenje koji su ptice već u prvoj godini uspješno prihvatile.

Područje Save kod Hrušćice do prije par godina bilo je najznačajnije gnjezdilište crvenokljune i male čigre u Hrvatskoj. Danas se je većina ptica premjestila na otočić na šljunčari Rakitje (oko 150 parova tj. oko četvrtina svih čigri u Hrvatskoj), a izgradnjom platforme, ptice su ponovno počele gnijezditi i kod Hrušćice.

Nakon predavanja, održana je radionica čiji glavni cilj je bio dobiti informacije o problemima koje stanovnici koji žive u blizini Natura 2000 područja imaju. Kao glavni problemi istaknuta su sljedeća četiri problema; ilegalno odlaganje otpada uz i u rijeku Savu, ilegalno iskapanje i odvoz zemlje,problemi s razinama sedimenta u rijeci Savi – uglavnom se radi o nedostatku sedimenta koji je zaustavljen branama hidroelektrana u Sloveniji, a na pojedinim lokacijama je razina šljunka visoka zbog čega je plovidba onemogućena te problemi s čestim promjenama razine Save što je također uzrokovano radom hidroelektrana u Sloveniji.

Objavljeno u Rugvica

Mreža parkova uz rijeku Savu dobila je sredstva iz fondova EU za novi projekt. Vrijednost projekta Sava TIES je 1.604.137 eura! Iduće tri godine ovaj novi i inovativni projekt provodit će se na području četiri zemlje kojima protječe rijeka Sava.

-Cilj projekt Sava TIES je pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi (npr. alergije uzrokovane ambrozijom) i uzrokuju velike gospodarske gubitke– istaknuto je na predstavljanju projekta u Novom Sadu održanom od 1. do 4. listopada.

Projekt „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama - Sava TIES“ sufinanciran je sredstvima Europske unije (ERDF, IPA), a provodit će se na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Partneri na projektu su Zaklada EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP Vojvodinašume.

Objavljeno u Zagrebačka županija

Javna ustanova Zeleni prsten nakon što je izradila cjelokupnu projektnu dokumentaciju za obnovu drvenog mosta na rijeci Odri i uložila preko pola milijuna kuna u to, predala je svu potrebnu dokumentaciju za obnovu i izgradnju Općini Orle. Općina Orle ima mnogo više mogućnosti prijava na različite EU natječaje i zajednička procjena Javne ustanove Zeleni prsten i Općine, bila je da će tako most prije biti izgrađen.

-Zahvaljujem Zagrebačkoj županiji, općini Orle, Hrvatskim šumama i Hrvatskim vodama koji su nam pomogli tijekom pripremne faze provedbe projekta Obnova drvenog mosta na rijeci Odri koji se do danas sastojao od izrade projektne dokumentacije. Novi most ponovno će povezivati Turopolje i Posavinu što je izuzetno važno je za očuvanje biološke raznolikosti a biološka raznolikost ovog područja temelji se na opstanku ruralnih područja.“ i naglasila da „predaje dokumentaciju u prave ruke- kazala je ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije, Martina Glasnović.

Tom prilikom načelnik Općine Orle Ervin Vujica najavio je skori početak radova na obnovi mosta.

-Obnova mosta je nužna za lokalno stanovništvu i daljnji razvoj općine. Od kada je most zatvoren za promet do svojih poljoprivrednih površina stanovnici se voze i do 50 kilometara u jednom smjeru, a obnovom mosta će imati 12 kilometara- rekao je Vujica.

Dokumentacija je predana u sklopu Suradničkog vijeća Odransko polje – Turopolje na kojem je predstavljen i novi projekt Sava TIES koji Javna ustanova Zeleni prsten provodi zahvaljujući europskim sredstvima. Ukupna vrijednost projekta je 1,6 milijuna Eura, a projekt traje tri godine. Jedan od ciljeva Sava TIES projekta je pronaći rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka poput amorfe, pajasena ili japanskog dvornika.

Objavljeno u Orle

Na inicijativu Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije u Rugvici je osnovano Suradničko vijeće - Sava kod Hrušćice.

Ideja vodilja Suradničkog vijeća je uključivanje svih dionika ovog prostora u upravljanje zaštićenim područjem, razmjena informacija, znanja i iskustava te zajedničko planiranje njegovog budućeg održivog korištenja.

Objavljeno u Događanja
Utorak, 11 Rujan 2018 07:10

Rode spajaju

U vožnji čamcima Kupom, razgledavanju Zavičajnog muzeja Donja Kupčina, izložbi fotografija o rodama, izložbi slika s likovne kolonije „Rodino ljeto u Kupčini“, domaćim tradicijskim delicijama, etno sajmu, predstavljanju knjige Anđelke Vidović „Tak se negdar živelo“ te etno koncertu – uživali su mnogobrojni posjetitelji manifestacije „Rodino ljeto u Kupčini“ održane u Zavičajnom muzeju Donja Kupčina.

Povodom Dana roda, Europske godine kulturne baštine, 45. godišnjice osnutka Zavičajnog muzeja Donja Kupčina i 10 godina provedbe projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Zagrebačkoj županiji“ Javna ustanova Zeleni prsten i Turistička zajednica Pisarovina povezali su kulturnu i prirodnu baštinu prekrasne Zagrebačke županije bijelom rodom kao simbolom očuvanih prirodnih staništa te tradicionalnih krajolika.

-Bijela roda jedna je od najpopularnijih ptičjih vrsta u Hrvatskoj. Rode većinu svog života provedu kraj čovjeka, gnijezde se u selima, na krovovima kuća, crkava, vatrogasnih domova, štagljevima, stupovima od elektre, a hrane na poljoprivrednim površinama. Prisutnost bijelih roda u našoj blizini potvrda je da živimo u zdravom okolišu– naglasila je Martina Glasnović, ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten.

Iza naslova knjige „Tak se negdar živelo“ krije se cjelovita priča o povijesti sela Donja Kupčina. Zabilježene su legende, vjerovanja i običaji o narodnom seoskom životu iz prošlosti prenošeni usmenom predajom kao autentična sjećanja pojedinaca. Zabilježeno je i bogatstvo narodne tradicije. Kroz zgode i detalje čitatelju se približavaju trenuci seoske povijesne zbilje kroz nekoliko desetljeća prve polovice 20. stoljeća.

U bogatstvu kulturne i prirodne baštine uživali su zamjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić, načelnik općine Pisarovina Tomo Kovačić, zamjenik gradonačelnika Jastrebarskog Stipe Bučar i mnogi drugi uzvanici.

Objavljeno u Događanja

Nakon što je Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije ishodila pravomoćnu Građevinsku dozvolu za obnovu drvenog mosta na rijeci Odri u Selcu ravnateljica Martina Glasnović i načelnik Općine Orle Ervin Vujica potpisali su Sporazum o promjeni investitora. Javna ustanova Zeleni prsten za izradu projektne dokumentacije uložila je 476.815,00 kuna a općina Orle 5.925,00 kuna. Do promjene investitora došlo je zajedničkom procjenom partnera zbog većih mogućnosti prijave na različite natječaje/javne pozive za sufinanciranje izgradnje mosta.

Drveni most na rijeci Odri nalazi se u mjestu Selce kraj Veleševca (Općina Orle) i najkraća je poveznica Turopolja i Posavine. Obnova mosta je nužna za lokalno stanovništvu i daljnji razvoj općine. Od kada je most zatvoren za promet do svojih poljoprivrednih površina stanovnici se voze i do 50 kilometara u jednom smjeru, a obnovom mosta će imati 12 kilometara. Most je neophodan i za kvalitetno upravljanje zaštićenim područjem Značajni krajobraz „Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru“ koje je ujedno i dio europske ekološke mreže Turopolje HR1000003 i Odransko polje HR2000415 te predstavlja tradicijsku graditeljsku baštinu ovog kraja. 

S jučerašnjim danom, od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Odsjeka za prostorno uređenje i gradnju, izdano je Rješenje o izmjeni građevinske dozvole. Ovim Rješenjem Općina Orle postaje investitor i nastavlja s projektom obnove drvenog mosta na rijeci Odri. Sredinom rujna u sklopu Suradničkog vijeća za zaštićeno područje Turopolje- Odransko polje, Javna ustanova Zeleni prsten i Općina Orle izvršit će primopredaju projektne dokumentacije kako bi već ovu jesen Općina Orle krenula s pripremnim radovima za obnovu mosta.

Objavljeno u Orle

„Rijeka Sava zajedno sa svojom poplavnom nizinom čini jedan od najznačajnijih prirodnih fenomena u Zagrebačkoj županiji. Donosi nam velike količine vode kojima se opskrbljuju okolna polja te podzemni spremnici vode koji su bitni za vodoopskrbu ljudi. Sava kod Hrušćice je najprirodniji dio rijeke Save u cijeloj Hrvatskoj i to je zadnji dio na kojem još nalazimo obilje riječnih otoka i sprudova, ali i strmih obala. Baš ta staništa su važna za vrste ptica zbog kojih je to područje proglašeno Natura 2000 područjem, a to su crvenokljuna čigra, mala čigra, vodomar, bregunica i mala prutka. Njihova prisutnost znak je izuzetno dobrog stanja rijeke– istaknuto je na sinoćnjem predavanju o rijeci Savi u domu u Novakima Oborovskim.

Na predavanju se govorilo o promjenama kroz koje je Sava prošla u zadnjih 150 godina – od potpuno prirodnog stanja pa do visokog stupnja izmijenjenosti toka koja danas postoji. Unatoč tome, rijeka Sava je u još uvijek vrlo dobrom stanju. O tome svjedoče i brojna zaštićena područja koja su proglašena na rijeci Savi. Čak 64 posto njenog toka zaštićeno je u raznim kategorijama! Na području Općine Rugvica nalaze se dva područja koja su dio ekološke mreže Europske unije – Natura 2000.

To su „Sava kod Hrušćice“ koja je proglašena temeljem Direktive o pticama te „Sava nizvodno od Hrušćice“ koja je proglašena temeljem Direktive o staništima. Stručni suradnik Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije Luka Basrek, detaljno je objasnio kako kvaliteta vode u rijeci značajno utječe na izvore pitke vode kao i na dostupnost vode za šume i usjeve na poljima. Nastavi li se sa zadiranjem u prirodu i ne spriječe li se neki od postojećih negativnih trendova prijete nam dugoročno štetne posljedice.

Predavanje je održano u sklopu projekta Zajedno za rijeku Savu.

-Projekt je započeo u svibnju ove godine, a završava 31.12.2018. Ključni partner na projektu je Ekološko etnološko rekreacijska udruga ljubitelja Save „Savski lađari“ iz Općine Rugvica. Vrijednost projekta je oko 70 tisuća kuna koji su dobiveni u sklopu poziva za dodjelu sredstava kojeg je raspisala Mreža Parkovi Dinarida zajedno s WWF Adria- istaknula je Martina Glasnović, ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije predstavljajući aktivnosti ciljeve projekta.

Glavni ciljevi projekta su educirati stanovništvo Općine Rugvica o značaju rijeke Save te uključivanje lokalnog stanovništva u monitoring i upravljanje zaštićenim područjem kroz osnivanje suradničkog vijeća. Savskim lađarima predana je oprema za monitoring Save koja je kupljena u sklopu projekta (motor za čamac, fotoaparat i dalekozori). Svi koji su zainteresirani i žele se uključiti pozivamo ih da se jave Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije.

Objavljeno u Događanja

Manifestacijom ''Kosci za kosce'' desetu godinu za redom Javna ustanova Zeleni prsten ukazuje na važnost očuvanja livada košanica kao prirodnog staništa ptice kosac. Cilj je očuvanje kosca, jedne od najugroženijih ptica Europe, koja je specifična po tome što se gnijezdi na livadama uz vlažna staništa. Osim zarastanja livada, ugroženost za ovu vrstu predstavlja i prerana košnja, košnja brzom mehanizacijom te kružna košnja od ruba prema sredini polja.

-Ove godine rezultati istraživanja pokazuju kako je na području Odranskog polja u Zagrebačkoj županiji zabilježen 41 pjevajući mužjak. Tim brojem možemo biti relativno zadovoljni, međutim u odnosu na to kako je to nekada bilo nam govori da se populacija smanjila za 50 posto, pa čak i više. Nekada je na Odranskom polju gnijezdilo 5 do 10 posto ukupne hrvatske populacije. Jedna je od ciljnih vrsta očuvanja zbog kojih je područje Turopolja i Odranskog polja proglašeno dijelom europske ekološke mreže Natura 2000.-istaknula je Martina Glasnović, ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije.

Nekada se u košnju išlo ranom zorom

Upravo zato se svake prve subote u kolovozu okupe ljubitelji prirode kako bi obilježili početak košnje livada za kosce. Ove se godine, unatoč žegi i suncu u košnji okušalo čak 34 natjecatelja u dvije kategorije i mnogo mladih koji su ostvarili izvrsne rezultate, što dokazuje da rade s ručnom kosom ne samo s flaksericom. Prilikom ocjenjivanja košnje gledao se čisti otkos, širina otkosa, lijepo slaganje plasta te čistoća brušenja kose. Svojom tehnikom košnje i umjetničkim dojmom žensku konkurenciju pomela je Suzana Panijan, inače aktivna članica KUD-a Veleševec, dok su u muškoj konkurenciji prva tri mjesta osvojili članovi Turopoljskog banderija Plemenite opčine turopoljske a najbolji je bio Jurica Buković. Pobjednici su nagrađeni novim kosama, a ostali sudionici prigodno grabljama. 

-Kosci su na košnju kretali pjevajući rano ujutro, oko 4 sata, pa bi do doručka ili ručka, kako tko, pokosili i ral zemlje. Nakon toga su drugi dan na ruke okretali pokošeno da se osuši, pozubljali, kasnije pokupili i nakon toga se išlo jesti. Žene su od doma nosile hranu, obično je to bilo varivo s povrćem od mahuna, tikve ili poriluka, a tu i tamo bi se našli i žganci ili špek, ali rijetko jer je vladala oskudica- o tome kako je nekada izgledao odlazak u košnju ispričala je Anica Panijan, članica Etno Udruge Turopoljska Posavina: “

Tijekom manifestacije govorilo se i o projektu obnove drvenog mosta na rijeci Odri. Naime, radi se o mostu u mjestu Selce kraj Veleševca koji povezuje Turopolje i Posavinu, a koji je zatvoren od 2010. godine radi oštećenja, a čija se revitalizacija može očekivati vrlo brzo, jer sredstva za tu namjenu su osigurana. 

Zabava za sve

Mnoštvo okupljenih među kojima su bili i načelnik općine Orle Ervin Vujica i zamjenik župana Zagrebačke županije Hrvoje Frankić, uživali su osim u košnji ručnom kosom, domaćoj hrani i vožnji konjskim zapregama te natjecanju u gađanju zračnom puškom.

Manifestaciju kosci za kosce organizirala je Javna Ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije u suradnji s Općinom Orle, KUD-om Veleševec, KUD-om Posavec Dubrovčak Lijevi i Topolje, Lovačkim društvom 'Patka' Orle, Plemenitom opčinom turopoljskom, Središnjim savezom uzgajivača konja hrvatski posavac i udrugama uzgajivača hrvatskog posavca s područja Zagrebačke županije. 

I ova jubilarna 10-a godina održavanja protekla je u pozitivnom ozračju uz puno smijeha, pjesme i plesa te još jednom spojila ljubitelje prirode, tradicije i običaja na livadi Odranskog polja, koje su i kosci pjevom pozdravili do sljedeće, 11. manifestacije “Kosci za kosce”.

Objavljeno u Orle

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije ove subote po jubilarni deseti puta domaćin je manifestacije “Kosci za kosce” koja će se od 17 sati održava na Odranskom polju u Selcu (Veleševec), kod lovačkog doma LD Patka. Posjetitelje očekuje natjecanje u košnji ručnom kosom, vožnja konjskim zapregama uz rijeku Odru, predstavljanje rezultata istraživanja ptice kosac u Odranskom polju, informacije o statusu projekta obnove drvenog mosta na rijeci Odri te prikaz kako je nekad košnja izgledala i što je bio čiji zadatak.

U sklopu manifestacije održat će se i natjecanje u košnji ručnom kosom s ciljem očuvanja prirodnih staništa ptice kosac koja je specifična po tome što se gnijezdi na livadama uz vlažna staništa. Zbog toga su kosci (i ptica i čovjek) svojevrsni simbola suživota ljudi i prirode. Prijaviti na natjecanje mogu se i oni manje vješti, zato što žiri ocjenjuje i umjetnički dojam, a nagrade su spremne.

Prijave za sudjelovanje otvorene su do 3. kolovoza na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj 099/3375-134.

PROGRAM:
17,00 - otvorenje 10. jubilarne manifestacije
        - predstavljanje rezultata istraživanja ptice kosac na Odranskom polju
        - informacije o projektu „Obnova drvenog mosta na rijeci Odri“
        - dodjela priznanja i zahvalnica
        - prikaz košnje ručnom kosom i vožnja konjskim zapregama uz rijeku Odru
18,00 - „Traži se najbolji…“ - natjecanje u košnji
20,00 - druženje i lovačka zabava LD Patka

Objavljeno u Događanja
Stranica 1 od 3

01Portal

01portal cilja informirati građane Grada Zagreba i Zagrebačke županije o svim relevantnim zbivanja u Zagrebu i županiji. Stoga je naša ciljana skupina populacija u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji. Zbog stalnih kretanja ljudi između grada i županije ovaj format portala ima posebnu vrijednost. Ni jedan drugi portal ne cilja na ovaj način informirati i kroz interakciju s građanima podijeliti informacije sa svih razina organizacije lokalne uprave.

01Portal j.d.o.o.
Zavrtnica 17,
10000 Zagreb
OIB: 62928400619
www.01portal.hr
[email protected]
091/576-4485

Nedavne vijesti