fbpx

01Portal - Prikazujem sadržaj po oznakama: Hitna medicina

Kao što su župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk najavili na konferenciji za medije 28. kolovoza od danas su u ispostavi hitne medicine u Zaprešiću tijekom 24 sata, tj. i u dnevnoj i noćnoj smjeni dostupna dva liječnika.

Za ovakav ustroj hitne u Zaprešiću do kraja godine potreban je iznos od 500 tisuća kuna. Pola iznosa financira Zagrebačka županija, a preostali iznos Zaprešić i sedam susjednih općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća. Također, radom medicinskih sestara u dnevnoj i noćnoj smjeni osigurano je da su vrata hitne otvorena 24 sata dnevno. Projekt otvorena vrata financiraju s 200 tisuća kuna Zaprešić i okolne općine.

Podsjetimo temeljem postojeće Mreže hitne medicine resorno Ministarstvo je Zaprešiću dodijelilo svega 5 T1 timova što podrazumijeva 5 liječnika. Isti način rada, dakle, dva liječnika tijekom 24 sata u ispostavi hitne medicine i vrata hitne otvorena 24 sata osiguran je i u Samoboru za što je Zagrebačka županija osigurala također 250.000 kuna.

Župan Kožić uputio je ministru zdravstva Milanu Kujundžiću prijedlog Izmjena i dopuna Mreže hitne medicine kojima se traži 60 T1 timova, 5 T2 timova, 5 timova za prijavno-dojavnu jedinicu, Ustroj Ispostave Sveta Nedelja s 5 T1 timova, financiranje u potpunosti T1 timova za područje ispostava Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina, uvođenje dodatnih doktora medicine uz T1 timove koji će osigurati funkcionalno povezivanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza kao i otvorena vrata hitne medicine 24 sata. Isti ovakav prijedlog Kožić je uputio i Županijskoj skupštini Zagrebačke županije.

Prema trenutno važećoj Mreži hitne medicine Zagrebačka županija ima 45 timova T1 (pri čemu dva tima u ispostavama Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina financira sama), 5 timova T2 te 5 timova prijavno-dojavne jedinice u Velikoj Gorici.

Objavljeno u Zagrebačka županija

Zagrebačka županija i ove je godine osigurala 1,2 milijuna kuna vlastitih sredstava za financiranje rada hitne medicine u gradovima Ivanić-Gradu i Svetom Ivanu Zelini. Naime, 2016. godine promjenom Mreže hitne medicine Zagrebačka županija dobila je dodatnih 15 T1 timova, a gradovi Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina, u kojima je bilo ustrojeno dežurstvo, dobili su status ispostava Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija sada ima 45 timova T1˟, 5 timova T2 te 5 timova prijavno dojavne jedinice. Ispostave Ivanić-Grad i Sveti Ivan Zelina imaju po 5 T1 timova, od čega su 4 tima ugovorena od strane Zavoda za hitnu medicinu s HZZO-om, a po jedan tim u svakom gradu financira Zagrebačka županija sa spomenutih 1,2 milijuna kuna.

-Pravodobna hitna medicinska pomoć u najvećem broju slučajeva spašava život. S obzirom na naš geografski položaj i činjenicu da nemamo na svom području županijsku bolnicu, uz financiranje timova u Ivanić-Gradu i Svetom Ivanu Zelini, ove godine sufinancirat ćemo s 1,2 milijuna kuna rad 8 punktova posebnog dežurstva u neradne dane te blagdane u sklopu Doma zdravlja Zagrebačke županije- rekao je župan Stjepan Kožić dodavši kako će se tako rasteretiti pritisak na hitnu medicinsku službu.

Osim što financira rad hitne medicine s 1,2 milijuna kuna te sufinancira rad punktova posebnog dežurstva sa 1,2 milijuna kuna, Zagrebačka županija svake godine sufinancira i nabavu medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba, a ove godine za tu namjenu osigurano je 300 tisuća kuna.

Objavljeno u Zagrebačka županija

01Portal

01portal cilja informirati građane Grada Zagreba i Zagrebačke županije o svim relevantnim zbivanja u Zagrebu i županiji. Stoga je naša ciljana skupina populacija u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji. Zbog stalnih kretanja ljudi između grada i županije ovaj format portala ima posebnu vrijednost. Ni jedan drugi portal ne cilja na ovaj način informirati i kroz interakciju s građanima podijeliti informacije sa svih razina organizacije lokalne uprave.

01Portal j.d.o.o.
Zavrtnica 17,
10000 Zagreb
OIB: 62928400619
www.01portal.hr
[email protected]
091/576-4485

Nedavne vijesti