Za rad političkih stranaka u Kloštar Ivaniću isplatit će se 9 200 kuna

Vijećnici Kloštar Ivanića na prošlotjednoj sjednici Općinskog vijeća donijeli su jednoglasnu odluku o raspoređivanju proračunskih sredstava za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća u ovoj godini.

Takvom odlukom odlučeno je da će se za njihov rad iz općinskog proračuna isplatiti 9 200 kuna. Također, odlučeno je da tromjesečna naknada za svakog člana Vijeća, a vijeće broji 15 članova iznosi 600 kuna, dok je ta naknada u slučaju žena uvećana za 60 kuna.

Inače, u ovom sazivu Općinskog vijeća sjede dvije žene Danijela Bardić i Jelena Lacković Žertuš.