Projekt “Naša voda, naša budućnost” nastavljen u Volavju

U Jastrebarskom se nastavljaju aktivnosti na projektu “Naša voda, naša budućnost”. Spomenuti je započeo u jesen 2017. godine, a obuhvaća dogradnju sustava vodoopskrbe, zatim dogradnju i rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Jastrebarsko. Projekt je vrijedan 170 milijuna kuna, sufinanciranih sredstvima Europske unije, tvrtke Vode Jastrebarsko te lokalnog proračuna.

Novi krug radova odvija se na županijskoj cesti ŽC3102 te na nerazvrstanim cestama u naselju Volavje. Zahvatom će se postaviti kanalizacijske cijevi u dužini oko 1.6 kilometara, dok je predviđeno vrijeme trajanja radova do kolovoza 2020. godine.

Iz Grada poručuju kako će tijekom radova na županijskoj cesti promet biti organiziran naizmjeničnim propuštanjem vozila, dok će se on na pojedinim dionicama nerazvrstanih cesta zatvarati sukladno fazama izvođenja.