Općina Klinča Sela uputila Gradu Samoboru prijedlog o promjeni lokalnih granica

Općina Klinča Sela uputila je Gradu Samoboru prijedlog o promjeni granica među općinama kako bi se područje „ukliješteno“ između dvaju naselja Općine Klinča Sela; Donje i Gornje Zdenčine, površine oko 110 ha, priključilo Općini Klinča Sela.

Riječ je o području koje je prometno i infrastrukturno dobro povezano. Njime prolazi željeznička pruga Rijeka – Zagreb, a na njegovu južnom dijelu prolazi autocesta. Jednako tako na tom su području svi važniji infrastrukturni državni vodovi: telekomunikacijski, međunarodni optički vodovi, energetski (plinovodi, postojeći i planirani). Osim toga taj se prostor rabi kao poljoprivredno zemljište, dijelom je neobrađen i zarastao, a vlasnici su većinom stanovnici Općine Klinča Sela.

-Postojeći i planirani infrastrukturni cestovni i željeznički koridori fizička su prepreka da se ovo područje poveže sa samoborskim pa je stoga logičnije da se uklopi u područje Općine Klinča Sela, s kojom je u stvarnosti više povezano nego s Gradom Samoborom- ističu u Općini Klinča Sela.

Inače, promjene granica među lokalnim samoupravama omogućuje Zakon o područjima županija, gradova i općina. Te odluke donose predstavnička tijela natpolovičnom većinom na prijedlog gradonačelnika ili načelnika nakon pribavljenog mišljenja građana.