Radovi na reciklažnom dvorištu u Kraljevom Vrhu u punom su zamahu

Radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu idu svojim tijekom. Građevinski radovi su u punom zamahu – izveden je iskop terena te navoz donjeg ustroja platoa, izvedeni su radovi na odvodnji te veći dio elektro radova.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta u Kraljevom Vrhu osigurat će se infrastruktura namijenjena razvrstavanju otpada, što će povećati stopu odvojenog prikupljanja otpada, a s druge strane smanjit će se količina otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Projekt inače sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.