fbpx

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić potpisao je Odluku kojom je osigurano više od 315 milijuna kuna za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Riječ je o bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. U sklopu ovoga projekta na javne površine diljem Hrvatske bit će postavljeni spremnici za odvojeno sakupljanje biorazgradivog (otpadnog papira, kartona i biootpada) i reciklabilnog komunalnog otpada (otpadne plastike i stakla).

Kroz jedan, objedinjeni postupak javne nabave koji će u mjesecima koji dolaze provesti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bit će nabavljeno više od milijun i 230 tisuća spremnika, za 407 jedinica lokalne samouprave. Riječ je o gradovima i općinama koje su iskazale potrebu za gotovo 450 tisuća spremnika za otpadni papir, 2700 spremnika za staklo, 525 tisuća spremnika za plastiku , više od 14 tisuća spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada i više od 113 tisuća spremnika za miješani reciklabilni, kruti otpad.

-Prošla, 2018., godina za nas u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike bila je godina izgradnje infrastrukture. Ispred nas su ambiciozni, ali ostvarivi ciljevi stoga ćemo i tijekom ove godine uložiti značajan trud kako bi našim građanima osigurali potrebnu infrastrukturu, a sve kako bi otpad razvrstavali na kućnom pragu- istaknuo je ministar Ćorić.

Cilj ovoga projekta je dodatno pridonijeti uspostavi sustava odvajanja otpada na mjestu nastanka radi povećanja odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada, smanjenja udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenja odlaganja miješanog komunalnog otpada, sukladno obavezama propisanima Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022. godine.

Nabavom spremnika smanjit će se količina nastalog miješanog komunalnog otpada, udio biorazgradivog komunalnog otpada u miješanom komunalnom otpadu, povećat će se količine reciklabilnog komunalnog otpada te pridonijeti ispunjenju obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira, plastike, stakla te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada. Očekivani rok isporuke spremnika bit će sukladan terminskim planovima odabranih ponuditelja nakon provedenog postupka objedinjene javne nabave.

Objavljeno u Grad Zagreb

U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u Kongresnoj dvorani Zagrebačkog velesajma održana je konferencija namijenjena predstavnicima županija, gradova i općina pod nazivom zaGOspodarimo otpadom, kojom se želi ukazati na važnost učinkovitog zbrinjavanja otpadom.

Prema riječima ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića, Hrvatska bi do kraja 2020. trebala odvojeno sakupljati 50 posto otpadnog papira, plastike i metala, te 60 posto do 2022., a cilj im je do tada i izgradnja 11 centara za gospodarenjem otpadom. Da sada je 401 jedinica lokalne samouprave donijela plan gospodarenjem otpada te su bile u mogućnosti prijaviti se na natječaje EU fondova za financiranje infrastrukture.

-Prije 10-tak godina u Zagrebu smo sanirali Jakuševac po najmodernijoj tehnologiji gdje proizvodimo 3 kW struje od zbrinjavanja otpada- rekao je gradonačelnik Bandić te dodao da je u Zagrebu 2009. napravljen mehaničko-biološki pročistač otpadnih voda, donesena je Odluka o Centru za gospodarenjem otpada, a trenutno se radi na pronalaženju lokacije za drobilicu građevinskog materijala i kompostanu te sortirnicu.

Objavljeno u Grad Zagreb

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i gradonačelnik grada Jastrebarsko Zvonimir Novosel održali su danas sastanak na temu planirane obrade opasnog i neopasnog medicinskog otpada od strane tvrtke Remondis Medison d.o.o.. Na sastanku, koji je održan u gradu Jastrebarsko, uz ministra Ćorića i gradonačelnika Novosela sudjelovale i pomoćnica ministra Anamarija Matak te pročelnica resornog upravnog odjela Irena Strmečki Šlat.

Uvodno je gradonačelnik Novosel iznio niz pritužbi i izrazio nezadovoljstvo lokalne zajednice na rad tvrtke Remondis Medison d.o.o. U cilju kontinuirane komunikacije sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave i njihovim stanovnicima ministar Ćorić je na navode gradonačelnika odgovorio poduzetim radnjama u vezi ove teme od kada je preuzeo čelnu funkciju u Ministarstvu. Naglasio je kako je na prijedlog Inspekcije zaštite okoliša u prosincu 2017. godine rješenjem Remondis Medison d.o.o. ukinuo dozvole za rad, jer se mobilni uređaj za obradu otpada ne smatra onaj uređaj koji se koristi duže od 6 mjeseci na određenoj lokaciji te, u tom smislu, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom rok važenja dozvole ne može biti 5 godina. Spomenuta tvrtka trenutno ima dozvolu za rad mobilnog uređaja do 21. prosinca ove godine.

Usporedno s tim tvrtka Remondis Medison d.o.o. je predala zahtjev za prenamjenu prostora čime želi privremenu obradu medicinskog otpada prenamijeniti u stalni centar. Zbog toga je, a na zahtjev tvrtke Remondis Medison d.o.o, u tijeku postupak procjene utjecaja na okoliš za obradu opasnog i neopasnog medicinskog otpada parne sterilizacije na stacioniranoj lokaciji u Jastrebarskom. Javna rasprava u okviru navedenog postupka završila je 24. kolovoza 2018. godine. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Ministarstvo je poručilo kako će razmotriti sve pristigle primjedbe zainteresirane javnosti, mišljenje Savjetodavnog stručnog povjerenstva u koje su uključeni i predstavnici grada Jastrebarskog i Zagrebačke županije, mišljenje nadležnih tijela te donijeti odluku o prihvatljivosti/neprihvatljivosti navedenog zahvata za okoliš.

-U okviru ovoga postupka bit će poštovano svako slovo zakona- rekao je ministar Ćorić naglasivši kako će u nadolazećem razdoblju Ministarstvo predložiti izmjene i dopune Zakona o održivom gospodarenju otpadom kojima bi se dodatno unaprijedile i poboljšale odredbe zakona kojima se regulira rad mobilnih postrojenja za gospodarenje otpadom.

-Grad Jastrebarsko protivi se uspostavi stalnog centra za obradu medicinskog otpada- rekao je gradonačelnik Novosel i dodao kako su svjesni smo da se ovaj slučaj mora riješiti u okviru zakonskih mogućnosti.

Objavljeno u Jastrebarsko

S ciljem zaštite interesa svih građana Grada Jastrebarskog, gradonačelnik Zvonimir Novosel pozvao je ministra Zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića da podrži stav Grada i građana Jastrebarskog da trgovačko društvo Remondis Medison d.o.o. ne dobije trajnu dozvolu za obradu opasnog i neopasnog medicinskog otpada postupkom parne sterilizacije u Jastrebarskom!

Tim povodom poslao mu je pismo, čiji sadržaj možete pročitati OVDJE.

Objavljeno u Jastrebarsko

Prosvjedna konferencija za medije ZELENE LISTE i vijećnika Mosta u Gradskom vijeću Jastrebarsko, a povodom centra za obradu opasnog i neopasnog medicinskog otpada, održana je danas ispred zgrade Ministarstva okoliša i energetike. Na konferenciji su tražili od ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića da se očituje oko namjera smještaja pogona za obradu opasnog i neopasnog medicinskog otpada u Jastrebarskom tj. da stav resornog ministarstva bude protiv takvog pogona u Jastrebarskom.

-Oni koji raspisuju razno razne studije, vrlo su marljivi te se nadaju i očekuju da će i hrvatska javnost te ljudi koji žive na tome području, kao i struka prespavati ljeto i da će studija koju su oni raspisali u javnoj raspravi proći bez ikakvih prigovara te da će nakon toga imati legalno pravo da naprave takav jedan pogon u Jastrebarskom. Na našu sreću to se nije dogodilo- kazao je Nenad Matić uz kojega se obratio i vijećnik Gradskog vijeća Roman Rodić.

-Ta tvrtka truje hrvatske građane, ne samo Jaskance već građane cijele Republike Hrvatske. Oni su tvrtka koja obrađuje medicinski opasni otpad, što znači infektivni zarazni otpad za pola bolnica u Hrvatskoj- poručio je Roman Rodić vijećnik Mosta u Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog.

Objavljeno u Jastrebarsko

Općina Rugvica potpisala je 21. veljače Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt Građenje reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica. Trajanje provedbe projekta je 14 mjeseci (21.2.2018.-21.4.2019.), a za sufinanciranje projekta Općini Rugvica dodijeljena su sredstva u iznosu od 2.514.697,86 kuna, odnosno 85 posto ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Rugvica osigurat će se infrastruktura za sakupljanje otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom. Ciljnu skupinu projekta predstavlja stanovništvo na području obuhvata projekta koje će se putem održanih informativno-obrazovnih aktivnosti osvijestiti o važnosti odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom.

Cilj projekta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište i to izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta u Općini Rugvica te provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti. Rezultati projekta su izgrađeno reciklažno dvorište površine 3.828 m² koje je opremljeno opremom za prihvat i skladištenje otpada te je proveden nadzor nad radovima, provedeno 9 obrazovnih aktivnosti za odrasle i djecu, te proveden projekt u skladu s pravilima EU.

Ukupna vrijednost projekta je 3.239.821,83 kuna, od čega su prihvatljivi troškovi 2.958.468,08 kuna, a dodjeljuju se bespovratna sredstva u iznosu 2.514.697,86 HRK što predstavlja 85 posto sufinanciranja.

Objavljeno u Rugvica

Potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu studijsko-projektne dokumentacije za gradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb, zajedničkog projekta Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Iz Kohezijskog fonda EU, za izradu dokumentacije, osigurano je 25,5 milijuna kuna, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je osigurao 1,5 milijuna, dok će Grad Zagreb i Zagrebačka županija (u omjeru 75%-25%) osigurati 3 milijuna kuna.

Studijsko-projektna dokumentacija obuhvaća izradu studije izvedivosti (kojom će se definirati tehnologija obrade i način zbrinjavanja otpada unutar centra), studije utjecaja na okoliš, aplikaciju za sredstva EU fondova, izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata pretovarnih stanica, kao i kompletnu natječajnu dokumentaciju za radove (gradnju centra i pretovarnih stanica). S ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Čorićem i direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravkom Ponošom ugovore je potpisao direktor trgovačkog društva Zagrebački centar gospodarenja otpadom Igor Zgomba. Podsjetio je pritom na tijek dosadašnjih aktivnosti kojima su odobrena EU sredstva.

Ministar Čorić je rekao da su centri za gospodarenje otpadom, posebno zagrebački, zbog veličine područja kojega će obuhvatiti, zadnja karika, ali i najvažnija, u lancu kreiranja kružne ekonomije u RH.

-Ovo je početak realizacije Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom. Ako optimalno budemo iskoristili vrijeme i resurse, svjedočit ćemo dovršetku Centra 2023. godine- rekao je ministar.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša Dubravko Ponoš je rekao da je iznimno bitno educirati građane o odvojenom prikupljanju otpada i korištenju njegovih vrijednih svojstava.

-Ako nećemo dovoljno uložiti u edukaciju građana naš sustav neće zaživjeti na odgovarajući način- poručio je.

Ugovori su potpisani u prostorijama Grada Zagreba, a potpisivanju su, uz ostale, prisustvovali gradonačelnik Zagreba Milan Bandić i ispred Zagrebačke županije, zamjenica župana Nadica Žužak.

Objavljeno u Grad Zagreb

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je 15. siječnja 2018. godine Poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,– Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, a na koji su se Općina Jakovlje, Pušća, Bistra i Luka prijavile s projektnim prijedlogom.

Proteklih dana stigla je obavijest Ministarstva zaštite okoliša i energetike kako je Općinama odobreno gotovo pola milijuna kuna za projekt „Informiraj! Reduciraj! Recikliraj!", koji će se provoditi na području Općine Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra.

Projekt obuhvaća provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u svrhu izgradnje svijesti stanovništva predmetnog područja o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvu, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Objavljeno u Jakovlje

Ministar zaštite okoliša i energetike dr.sc. Tomislav Ćorić i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš potpisali su sedam ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za edukativne programe o održivom gospodarenju otpadom. Među potpisnicima su s područja Zagrebačke županije Dugo Selo i Sveti Ivan Zelina, uz koje su ugovore potpisali i predstavnici Rovinja, Bjelovara, Đurđevca te općina Gornja Rijeka i Donja Voća.

Ministarstvo sufinancira do 85 posto prihvatljivih troškova

Ministarstvo je sredinom veljače 2018. objavilo poziv za dostavu projektnih prijedloga za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti, a gradovima i općinama sufinancirat će se do 85 posto prihvatljivih troškova projekta. Ovisno o broju stanovnika koji će biti obuhvaćen edukativnim aktivnostima, jedinice lokalne samouprave mogu dobiti od 250 tisuća do maksimalnih 3,6 milijuna kuna po pojedinom projektu. Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić naglasio je kako su temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalne samouprave dužne na svojim područjima provoditi izobrazno-informativne aktivnosti.

-Za to smo im kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ osigurali ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Do sada je na ovaj poziv pristigla 61 prijava čime će programima biti zahvaćeno oko pola milijuna ljudi, a očekujemo i nove prijave do iskorištenja sredstava- istaknuo je Ćorić. 

Ukupni iznos EU sredstava za sedam potpisanih ugovora je veći od 3,6 milijuna kuna.

-Svijest o važnosti komunikacije na temu odgovornog postupanja s otpadom se sve više prepoznaju kao jedan od stupova suvremenih sustava održivog gospodarenja otpadom. Ovi edukativni programi tematski se nastavljaju i nadopunjuju s nacionalnom edukativnom kampanjom popularno nazvanom „Nisam za bacit!“ koju su Fond i Ministarstvo počeli provoditi početkom ove godine, a kojom promoviramo hijerarhiju pravilnog i odgovornog postupanja s otpadom. Možete imati najbolje strategije i planove, no sve će to ostati „mrtvo slovo na papiru“ ako nemate podršku javnosti u ostvarivanju ciljeva, u ovom slučaju građane koji će odgovorno postupati s otpadom kojeg proizvedu u svojim kućanstvima- izjavio je Ponoš.

Dugom Selu 464 tisuće kuna

Dugo Selo na natječaj je prijavilo projekt „Pravilno odvoji, čist grad osvoji“ , za što im je Ministarstvo osiguralo 464 tisuće kuna. Inače, ukupna vrijednost projekta je nešto veća 546 tisuća kuna, tako da će preostali dio od 82 tisuće kuna osigurati Grad.

-Samim time što smo dobili i sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta, nastavak toga je i informacija, učenje i edukacija o pravilnom razvrstavanju otpada i o načinu na koji ćemo se u budućnosti, najkasnije od 1. studenoga ove godine, ophoditi prema našem gradu, prema našem otpadu. Ova sredstva iskoristit ćemo za štampanje letaka, brošura, reklama, radio i TV emisija, radionica – svi mi učit ćemo zajedno- rekao je gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian.

Objavljeno u Dugo Selo

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je jedinicama lokalne samouprave putem EU fondova kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ 85%-tno sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Radi pojednostavljenja procedure i brže realizacije cijelog postupka, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će operativno, sukladno iskazu interesa gradova i općina, provesti postupak javne nabave i distribucije spremnika.

Jedinice lokalne samouprave koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom se stoga od danas mogu javiti na javni poziv Fonda te dostaviti podatke o potrebnom broju spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i biootpada. Poziv će biti otvoren 45 dana te će se nakon toga na osnovu prikupljenih podataka znati točan iznos ukupne investicije, a koja bi prema okvirnim procjenama mogla iznositi preko 250 milijuna kuna.
S obzirom na to da je uvjet za prijavu na javni poziv važeći plan gospodarenja otpadom, primjetno je da su jedinice lokalne samouprave ozbiljno počele shvaćati svoje zakonske obveze u pogledu gospodarenja otpadom, te se planovi donose i usvajaju puno ažurnije nego prijašnjih godina. Trenutno novi važeći plan gospodarenja otpadom ima oko 240 jedinica lokalne samouprave, a za očekivati je da će tijekom ovog i sljedećeg mjeseca taj broj narasti jer gradovi i općine paralelno rade na donošenju plana i dokumentaciji koja im je potrebna za prijavu na javni poziv Fonda.

Ministarstvo i Fond organizirat će tijekom ovog mjeseca regionalne radionice na kojima će predstavnicima gradova i općina te komunalnih tvrtki detaljno objasniti uvjete prijave na javni poziv.

-S obzirom na zahtjevnost cjelokupne pripreme i provedbe ovog poziva, Ministarstvo i Fond su osmislili i razradili optimalan model koji će s jedne strane rasteretiti jedinice lokalne samouprave od kompleksne procedure, a ujedno će jamčiti da će alokacija za ovu namjenu biti u visokom postotku i iskorištena. Tijekom cijelog perioda prijave prijaviteljima će biti osigurana i stručna podrška Fonda- rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš.

Po završetku javnog poziva, Fond se s objedinjenim zahtjevom prijavljuje na ograničeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojstvu korisnika EU sredstava, a nakon odobrenja prijave Ministarstvo donosi Odluku o financiranju te s Fondom sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

-Godina 2018. je godina izgradnje infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, što potvrđuje naš dosadašnji angažman. U tijeku je natječaj za izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta u okviru kojega je osigurano 214,5 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Nastavljamo i s aktivnostima na zatvaranjima i sanacijama odlagališta u cijeloj Republici Hrvatskoj, za što je osigurano 94 milijuna kuna. Ono što slijedi je poziv za izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenoga otpadnog papira, kartona, metala, plastike i dr. te izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenoga biootpada- naglasio je ministar Ćorić.

Uz osiguravanje dostupne infrastrukture, Ministarstvo i Fond će nastaviti i s provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti, kako bi građane dodatno educirali i potaknuli da svojim svakodnevnim ponašanjem pridonose očuvanju okoliša.

Objavljeni Javni poziv nalazi se OVDJE.

Objavljeno u Zagrebačka županija

01Portal

01portal cilja informirati građane Grada Zagreba i Zagrebačke županije o svim relevantnim zbivanja u Zagrebu i županiji. Stoga je naša ciljana skupina populacija u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji. Zbog stalnih kretanja ljudi između grada i županije ovaj format portala ima posebnu vrijednost. Ni jedan drugi portal ne cilja na ovaj način informirati i kroz interakciju s građanima podijeliti informacije sa svih razina organizacije lokalne uprave.

01Portal j.d.o.o.
Zavrtnica 17,
10000 Zagreb
OIB: 62928400619
www.01portal.hr
[email protected]
091/576-4485

Nedavne vijesti