fbpx
Utorak, 04 Prosinac 2018 08:51

Budućnost je na Savi

Uz pokroviteljstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u organizaciji Hanza Medije održana je konferencija „Hrvatska na Savi - projekt budućnosti Zagreba i središnje Hrvatske“. Govorilo se o potencijalima rijeke Save, gradnji manjih hidroelektrana od granice sa Slovenijom do Siska, korištenju prostora uz rijeku, sigurnosti od poplava... Potencijali Save na ovom području, rečeno je, neiskorišteni su, što bi se projektom „Zagreb na Savi“ promijenilo.

Na prostoru Zagrebačke županije, nova koncepcija ovoga projekta predviđa, uz ostalo, gradnju hidroelektrana Brdovec, Samobor i Zaprešić, pojedinačne instalirane snage 12,64 MW, kao i rekonstrukciju odteretnog kanala Sava-Odra, koji bi prerastao u kanal Sava-Sava. Rezultati studije izvodivosti Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice sa Slovenijom do Siska dokazuju ekonomsku isplativost realizacije programa „Zagreb na Savi“, ali i nužnost intervencije zbog pada razina podzemnih voda.

Uz akademika Velimira Neidhardta, potpredsjednika Vlade RH Predraga Štromara i gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, sudionicima konferencije uvodno se obratio i župan Stjepan Kožić.

-Uređenje Save, a onda i korištenje prostora uz rijeku, bitan je i značajan projekt za Zagrebačku županiju. Niz godina se govori o Zagrebu na Savi, no čini se da nije bilo harmonije, prije svega između države i njezinih institucija: HEP-a i Hrvatskih voda, a onda i između drugih dionika koji bi trebali biti uključeni u projekt. Analize i radni materijali govore da se radi o projektu od nacionalnog interesa i da se on može financirati sredstvima fondova Europske unije- rekao je župan, dodavši da je Zagrebačka županiju zainteresirana za uređenje Save i zbog čestih poplava.

Gradonačelnik je napomenuo da je sve počelo s najzaslužnijim zagrebačkim gradonačelnikom Većeslavom Holjevcem, koji je napravio povijesni iskorak Zagreba preko Save, ali nažalost, obale su ostale nedovršena priča.

-Zagrepčani se u stvari boje Save jer im ona do sada nije donijela ništa dobra, boje se poplava kojih se sjećaju- napomenu je gradonačelnik Bandić.

Između ostaloga, ovom se projektom želi zaustaviti negativni trend razina podzemnih voda, zaštita okoliša, korištenje energetskih potencijala, razvoj plovnog puta i povezivanje gradova.

Objavljeno u Grad Zagreb

Ne tako davno rijeka Sava bila je bogata skelama i skelarima. Vrijeme je učinilo svoje i ostalo je tek njih par. Jedna od njih povezuje Općinu Rugvicu i Općinu Orle, a postignutim dogovorom ta će skela i dalje povezivati Oborovo i Vrbovo. Čuvši to mnogi su mještani odahnuli i s oduševljenjem primili tu sretnu vijest do koje je došlo dogovorom dviju općina, ali i Zagrebačke županije koja će se također dijelom uključiti u očuvanje ove prometne poveznice.

-Imali smo puno problema i razgovora s Lučkom kapetanijom Sisak, koja nam je postavljala velike uvjete zbog čega je čak postojala mogućnost zatvaranja skele 1. studenoga. Srećom, dogovorom i pronalaskom modela skela nastavlja voziti- kazao nam je načelnik Općine Rugvica Mato Čičak.

-Ovo je velika stvar jer mnogi naši mještani rodbinski su povezani s Općinom Orle, čiji se načelni također uključio u očuvanje skele na čemu mu se zahvaljujem- istaknuo je Čičak.

Brigu o skeli sada preuzima Općina Rugvica, čime se nastavlja dugogodišnja tradicija vožnje rijekom Savom, a svi su uvjereni kako će skela postati i turističkom atrakcijom na biciklističkoj ruti koju županija već dugo planira.

-To je budućnost, dok se ne izgradi most, jer ovo je jedina poveznica između ove dvije općine. Osim toga, skela je i veliki turistički potencijal, koji će se vjerujem sada još jače razvijati- rekao je načelnik Općine Orle Ervin Vujica.

Dosadašnji jedan skelar dobio je pojačanje, pa će tako od sada na skeli biti njih četvorica. 

 

 

 

 

Objavljeno u Rugvica

Mreža parkova uz rijeku Savu dobila je sredstva iz fondova EU za novi projekt. Vrijednost projekta Sava TIES je 1.604.137 eura! Iduće tri godine ovaj novi i inovativni projekt provodit će se na području četiri zemlje kojima protječe rijeka Sava.

-Cilj projekt Sava TIES je pronaći učinkovito rješenje za trajno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka. One nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi (npr. alergije uzrokovane ambrozijom) i uzrokuju velike gospodarske gubitke– istaknuto je na predstavljanju projekta u Novom Sadu održanom od 1. do 4. listopada.

Projekt „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama - Sava TIES“ sufinanciran je sredstvima Europske unije (ERDF, IPA), a provodit će se na području Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Partneri na projektu su Zaklada EuroNatur, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać, Centar za životnu sredinu, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode AP Vojvodine, Pokret Gorana Sremska Mitrovica i JP Vojvodinašume.

Objavljeno u Zagrebačka županija

Na inicijativu Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije u Rugvici je osnovano Suradničko vijeće - Sava kod Hrušćice.

Ideja vodilja Suradničkog vijeća je uključivanje svih dionika ovog prostora u upravljanje zaštićenim područjem, razmjena informacija, znanja i iskustava te zajedničko planiranje njegovog budućeg održivog korištenja.

Objavljeno u Događanja

„Rijeka Sava zajedno sa svojom poplavnom nizinom čini jedan od najznačajnijih prirodnih fenomena u Zagrebačkoj županiji. Donosi nam velike količine vode kojima se opskrbljuju okolna polja te podzemni spremnici vode koji su bitni za vodoopskrbu ljudi. Sava kod Hrušćice je najprirodniji dio rijeke Save u cijeloj Hrvatskoj i to je zadnji dio na kojem još nalazimo obilje riječnih otoka i sprudova, ali i strmih obala. Baš ta staništa su važna za vrste ptica zbog kojih je to područje proglašeno Natura 2000 područjem, a to su crvenokljuna čigra, mala čigra, vodomar, bregunica i mala prutka. Njihova prisutnost znak je izuzetno dobrog stanja rijeke– istaknuto je na sinoćnjem predavanju o rijeci Savi u domu u Novakima Oborovskim.

Na predavanju se govorilo o promjenama kroz koje je Sava prošla u zadnjih 150 godina – od potpuno prirodnog stanja pa do visokog stupnja izmijenjenosti toka koja danas postoji. Unatoč tome, rijeka Sava je u još uvijek vrlo dobrom stanju. O tome svjedoče i brojna zaštićena područja koja su proglašena na rijeci Savi. Čak 64 posto njenog toka zaštićeno je u raznim kategorijama! Na području Općine Rugvica nalaze se dva područja koja su dio ekološke mreže Europske unije – Natura 2000.

To su „Sava kod Hrušćice“ koja je proglašena temeljem Direktive o pticama te „Sava nizvodno od Hrušćice“ koja je proglašena temeljem Direktive o staništima. Stručni suradnik Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije Luka Basrek, detaljno je objasnio kako kvaliteta vode u rijeci značajno utječe na izvore pitke vode kao i na dostupnost vode za šume i usjeve na poljima. Nastavi li se sa zadiranjem u prirodu i ne spriječe li se neki od postojećih negativnih trendova prijete nam dugoročno štetne posljedice.

Predavanje je održano u sklopu projekta Zajedno za rijeku Savu.

-Projekt je započeo u svibnju ove godine, a završava 31.12.2018. Ključni partner na projektu je Ekološko etnološko rekreacijska udruga ljubitelja Save „Savski lađari“ iz Općine Rugvica. Vrijednost projekta je oko 70 tisuća kuna koji su dobiveni u sklopu poziva za dodjelu sredstava kojeg je raspisala Mreža Parkovi Dinarida zajedno s WWF Adria- istaknula je Martina Glasnović, ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije predstavljajući aktivnosti ciljeve projekta.

Glavni ciljevi projekta su educirati stanovništvo Općine Rugvica o značaju rijeke Save te uključivanje lokalnog stanovništva u monitoring i upravljanje zaštićenim područjem kroz osnivanje suradničkog vijeća. Savskim lađarima predana je oprema za monitoring Save koja je kupljena u sklopu projekta (motor za čamac, fotoaparat i dalekozori). Svi koji su zainteresirani i žele se uključiti pozivamo ih da se jave Javnoj ustanovi Zeleni prsten Zagrebačke županije.

Objavljeno u Događanja
Petak, 01 Lipanj 2018 08:42

Danas obilježavamo Dan rijeke Save

Dan rijeke Save obilježava se danas u četiri zemlje u slivu rijeke Save – Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji, s ciljem promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih potencijala u slivu rijeke Save, održivog korištenja i razvoja gospodarskih aktivnosti te važnosti dobre regionalne suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života stanovništva u slivu Save.

Rijeka Sava je svojom veličinom, krajobraznom raznolikošću, ekološkim vrijednostima i brojem ljudi čiji opstanak izravno ovisi o njenim vodama za piće, poljoprivredu, zaštitu od poplava i održivi razvoj jedna od najvažnijih pritoka Dunava. Ekološki značaj rijeke Save i njenih poplavnih područja očituje se u činjenici da je oko jedna trećina njene ukupne poplavne površine (ukupno 322.875 ha) i dvije trećine njenog vodotoka već proglašeno zaštićenim područjem – od nacionalnih parkova, Ramsarskih područja, drugih strogo zaštićenih područja i kandidata za Emerald mrežu do Natura 2000 područja.

Krajem svibnja Javnoj ustanovi Zeleni prsten odobrena su sredstva iz međunarodnih fondova za provedbu dva projekta vezano uz rijeku Savu „Zajedno za Savu“ i „Očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama“ s ciljem zaštite, očuvanja I boljeg upravljanja rijekom Savom.

Objavljeno u Događanja
Srijeda, 23 Svibanj 2018 07:34

Zajedno za rijeku Savu

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije dobila je sredstva za provedbu projekta „Zajedno za rijeku Savu“. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 10 tisuća Eura. Organizacija „Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida“ sufinancirat će projekt sa 70 posto sredstava, dok 30 posto osigurava Javna ustanova Zeleni prsten.

Projekt „Zajedno za rijeku Savu“ prijavljen je na poziv za dodjelu sredstava kojeg je raspisala Mreža Parkovi Dinarida zajedno s WWF Adria. Glavni cilj natječaja je izgradnja partnerstva između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica zasnovanog na principima odgovornosti, transparentnosti i sudjelovanja. Projekt traje od svibnja do prosinca ove godine. U sklopu projekta provesti će se geomorfološko i botaničko istraživanje sprudova, osposobit će se minimalno 10 ljudi iz lokalne zajednice za bilježenje stanja ključnih staništa ovog vrijednog Natura 2000 područja te će se osnovati suradničko vijeće sa zadatkom uključivanja lokalnog stanovništva u proces odlučivanja i upravljanja područjem „Sava kod Hruščice“. Jedan od bitnih elemenata projekta je edukacija o vrijednostima rijeke Save u suradnji s osnovnim školama.

Cilj projekta „Zajedno za rijeku Savu“ je jačanje povezanosti različitih sektora koji djeluju na Natura 2000 području „Sava kod Hruščice“ te uspostavi integriranog upravljanja u kojem će snažnu ulogu imati lokalna zajednica. Partner u provedbi projekta je Ekološko etnološko rekreacijska udruga ljubitelja Save – „Savski lađari“.

-Zajedno želimo povećati svijest ljudi o vrijednosti rijeke Save, a naročito prirodnih riječnih fenomena poput meandara i sprudova. Baš zahvaljujući tim fenomenima, u blizini Hruščice postoji jedan od zadnjih prirodnih dijelova Save na kojem gnijezde ptice poput crvenokljune čigre, male prutke i bregunice. Do prije nekoliko godina, na ovom području gnijezdile su i male čigre ali ova rijetka i ugrožena ptica već preko pet godina nije viđena na Savi- rekla je ravnateljica Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije Martina Glasnović.

Objavljeno u Zagrebačka županija

Kako bi se izbjegao najgori scenarij na području Općine Orle, jutros su započele preventivne mjere zaštite najugroženijih kuća. Stožer civilne zaštite i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava od ranog su jutra na terenu kako bi spriječili ono najgore. Zbog zaobalnih voda koje se vraćaju nazad u selo najgora situacija je u Ruči i Suši gdje su najugroženije kuće zaštićene vrećama.

-Za sada je sve pod kontrolom. Kuće smo zaštitili vrećama i pratimo daljnji tijek situacije. Ne želimo da nam se ponovi situacija iz 2010. godine- rekao je načelnik Općine Orle Ervin Vujica.

Vodostaj rijeke Save trenutno je pod kontrolom, tako da u ostalim selima opasnosti nema.

Objavljeno u Orle

01Portal

01portal cilja informirati građane Grada Zagreba i Zagrebačke županije o svim relevantnim zbivanja u Zagrebu i županiji. Stoga je naša ciljana skupina populacija u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji. Zbog stalnih kretanja ljudi između grada i županije ovaj format portala ima posebnu vrijednost. Ni jedan drugi portal ne cilja na ovaj način informirati i kroz interakciju s građanima podijeliti informacije sa svih razina organizacije lokalne uprave.

01Portal j.d.o.o.
Zavrtnica 17,
10000 Zagreb
OIB: 62928400619
www.01portal.hr
[email protected]
091/576-4485

Nedavne vijesti