fbpx

 

Radovi na reciklažnom dvorištu u Rugvicu su završeni. Postavljeni su kontejneri za sve vrste otpada, postavljen je montažni objekt za zaposlene, kolna vaga, te je izrađena nadstrešnica. Izvedeni su svi priključci na komunalnu infrastrukturu: vodovod, odvodnja i električna energija. Okoliš je hortikulturno uređen tako da su posađena drveća i ukrasno grmlje te je posijana trava. Isto tako, izvedena je i postavljena vertikalna i horizontalna signalizacija, te reciklažno dvorište može ići na tehnički pregled odnosno na ishođenje uporabne dozvole.

-Vjerujem kako ćemo uskoro dobiti i uporabnu dozvolu, kako bi dvorište moglo započeti najkasnije kroz mjesec i pol dana s radom- prilikom obilaska dvorišta istaknuo je načelnik Mato Čičak podsjetivši kako je općina u prethodnom vremenu učinila niz stvari kako bi Rugvica ostala očuvana za buduće generacije.

-Proveli smo brojne akcije, postavili smo kamere s čime ćemo nastaviti i dalje, jer to se pokazalo jako dobrim. Ovo dvorište samo je kruna te priče- kaže Čičak, koji je najponosniji na akciju koja je provedena s Policijskom postajom Dugo Selo gdje su novčanom nagradom nagrađeni oni koji bi fotografirali one koji u prirodi ostavljaju svoj otpad.

Novoizgrađeno dvorište proteže se na površini od 3828 metara kvadratnih. Vrijednost projekta iznosi 3.239.821,83 kune uključujući PDV, od čega zahvaljujući Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano bespovratnih sredstva u iznosu od 2.514.697,86 kuna, odnosno 85 posto ukupno prihvatljivih troškova.

Također, zahvaljujući Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano je 3,2 milijuna kuna za spremnike za odvojeno prikupljanje otpada koji će biti podijeljeni po domaćinstvima. 

 

 

 

 

 

Objavljeno u Rugvica

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 9. siječnja donijelo je Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj. Ovom odlukom je definirana dinamika rada i zatvaranja aktivnih odlagališta neopasnog otpada, sukladno važećim zakonima, propisima, direktivama i smjernicama. Izrađen je u svrhu provedbe mjere 4.1. Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada, definirane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do popunjena kapaciteta za odlaganje i odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do početka rada Centara za gospodarenje otpadom navedena su u dokumentu „Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske“.

U njemu je navedeno da je Odlagalište „Prudinec - Jakuševec“ sanirano odlagalište koje ispunjava kriterije i zahtjeve za odlaganje otpada dane Pravilnikom. Otpad se odlaže na sanitaran način te odlagalište ispunjava uvjete za nastavak rada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Kako je vidljivo iz rezultata detaljne analize koja je navedena u dokumentu odlagalište Jakuševec se nalazi u kategoriji najuređenijih odlagališta u Republici Hrvatskoj.

Nadalje se navodi i da je odlagalište otpada Jakuševec- Prudinec jedan od rijetkih objekata u Republici Hrvatskoj koji ima funkciju usporedivu s Centrom za gospodarenje otpadom u cjelokupnom opsegu predviđenom projektnom dokumentacijom te ispunjava kriterije potrebnih objekata te obavljanja aktivnosti koje treba imati CGO, a vezanih uz sakupljanje, obradu te propisno deponiranje otpada kako je navedeno u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (reciklažno dvorište, reciklaža građevinskog otpada, prikupljanje i energetsko iskorištavanje odlagališnog plina, postrojenje za obradu biootpada - kompostanu, pročišćavanje procjednih voda, odlaganje komunalnog otpada).

Objavljeno u Grad Zagreb

U okviru EU projekta #JArecikliram započela je provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Naime, tijekom razdoblja provedbe projekta planirano je ukupno 16 aktivnosti u cilju informiranja i edukacije građana Jastrebarskog o njihovoj ulozi u postizanju ciljeva sprječavanja nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom i odvojenom sakupljanju otpada te ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju.

Neke od predviđenih aktivnosti su izrada i podjela letaka i brošure, plakata, emitiranje radijskih i TV emisija, radijskih reklama, organizacija informativnih događaja (javne tribine), izvođenje predstava za djecu, izrada Internet stranice i mobilne aplikacije o održivom gospodarenju otpadom, organizacija natjecanja u školama u izradi kreativnih stvari od otpada te izrada izobrazno-informativnih materijala za djecu itd.

Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 600 tisuća kuna, od čega bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose pola milijuna kuna. Projektne aktivnosti će se provoditi do siječnja 2020. godine i obuhvatit će sve stanovnike s područja grada Jastrebarsko.

Objavljeno u Jastrebarsko

-Ovo je obrazovno-informativni projekt, cilj nam je najmlađim generacijama uručiti prigodne materijale o važnosti čuvanja okoliša i odgovornog ponašanja s otpadom- rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić prilikom posjeta Osnovne škole Kajzerica i područnog objekta Dječjeg vrtića Trnsko na Kajzerici i gdje je sa suradnicima podijelio promotivne materijale u okviru akcije Ekosusreti.

Akcijom Ekosusreti želi se skrenuti pozornost najmlađih na važnost održivog gospodarenja otpadom i stvaranja navika u skladu s načelima očuvanja okoliša. Grad Zagreb je u povodu ove akcije pripremio 32 tisuće eko paketa koji sadrže razne edukativne materijale za osnovne škole i vrtiće, npr. igrice, bojanke, knjige, audiovideo zapise i videoigrice.

Zamjenica gradonačelnika Olivera Majić je naglasila da je akcija Ekosusreti vrlo važna za razvijanje svijesti među mlađim sugrađanima jer promjena navika i ponašanja je dugotrajan proces koji počinje od najranijih dana.

-Znamo da je navike teško mijenjati te da tu moramo učiniti velike napore, a mladi su upravo najbolji za primjenu novih ideja i razmišljanja o okolišu. Priredili smo kombinaciju edukativnih materijala u papirnatome i digitalnome obliku, a kontinuiranim promoviranjem akcije u predškolskim i osnovnoškolskim kurikulima nastojimo pozitivno utjecati na djecu- rekla je zamjenica Majić te je potom zahvalila svima koji su u realizaciji ove akcije sudjelovali.

Također je naglasila da Grad Zagreb ima zakonsku obvezu provođenja izobrazno-informativne aktivnosti te da je dužan poticati informiranje, izobrazbu i sve projekte koji pomažu osvješćivanje javnosti o važnosti zaštite okoliša i o održivome razvoju.

Objavljeno u Grad Zagreb

Petnaesti Međunarodni znanstveno-stručni simpozij Gospodarenje otpadom Zagreb 2018. svečano je otvorila zamjenica gradonačelnika Olivera Majić u prostorijama Stare gradske vijećnice. Eminentni znanstvenici i stručnjaci s područja gospodarenja otpadom i ekologije iz cijele Europe će od 3. do 5. prosinca održati brojna predavanja i panele o primjerima dobre prakse gospodarenja otpadom, a glavna tema je kružno gospodarenje otpadom.

U Hrvatskoj se čak 85 posto prikupljenog otpada odlaže na odlagališta bez prethodne obrade, dok se u Zagrebu odvaja i reciklira oko 33 posto prikupljenog otpada.

-Infrastruktura za uvođenje kružnog gospodarenja otpadom u Zagrebu je bolja, no uvijek ima mjesta za napredak. Nedostaje nam Centar za gospodarenje otpadom za koji je u tijeku izrada studijsko-projektna dokumentacije. Centar ćemo u suradnji sa Zagrebačkom županijom izgraditi u Resniku- istaknula je zamjenica Majić i dodala kako za to ekološko pitanje i njegovo rješavanje nema administrativnih granica.

-To je zajednički problem i zato posebno pohvaljujem Sporazum koji smo potpisali sa Zagrebačkom županijom i Zagrebačkim centrom za gospodarenje otpadom d.o.o. u pripremi projekta Centar za gospodarenje otpadom Zagreb- rekla je zamjenica.

Grad Zagreb u suradnji s drugim domaćim i svjetskim institucijama već tradicionalno sudjeluje u organizaciji ovog vrlo uspješnog i u stručnim krugovima cijenjenog znanstveno-stručnog međunarodnog skupa. Riječ je o najvećem stručnom skupu o otpadu u ovome dijelu Europe.

Svečanomu otvorenju su prisustvovali i visoki dužnosnici iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Gradske skupštine Grada Zagreba, Hrvatske gospodarske komore, Geotehničkog fakulteta u Varaždinu…

Objavljeno u Grad Zagreb
Četvrtak, 15 Studeni 2018 12:25

Ivakop modernizira vozni park

Komunalno poduzeće Ivakop nabavilo je novo vozilo za prikupljanje otpada vrijedno 640 tisuća kuna. Kamion će biti financiran sredstvima Hrvatske banke za obnovu i razvoj i njihovog programa komunalne infrastrukture.

-Takav kamion je preduvjet kako bi mogli početi raditi u tom zakonskom okviru, ali i pružiti građanima jedan nivo standarda da svatko od njih ima u svome dvorištu određene spremnike. Upravo za to potrebno nam je ovakvo vozilo- rekla je direktorica Ivakopa, Sanja Radošević kojoj je ključeve novog vozila predao gradonačelnik Javor Bojan Leš.

-Drago mi je što naša tvrtka obnavlja svoj vozni park. Ova nabavka ide u smjeru poboljšanja voznog parka. Puno toga je još pred nama i mislim da smo dobar primjer prakse- istaknuo je gradonačelnik.

Inače, Ivanić- Grad ove je godine na planu gospodarenja otpadom postigao već nekoliko značajnih rezultata; pred raspisivanjem je natječaj za nabavku kanti, s Ministarstvom državne imovine pregovara se o parceli uz odlagalište otpada Tarno, a povučeno je i preko 500 tisuća kuna europskih sredstava za edukaciju o zbrinjavanju otpada.

Objavljeno u Ivanić-Grad

Kristalnoj dvorani hotela Westin održana je konferencija o gospodarenju otpadom. Konferencija je okupila dionike cjelokupnog sustava gospodarenja, od komunalnih društava, donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, do sveučilišnih stručnjaka, proizvođača i dobavljača opreme i tehnologija, te pružatelja konzultantskih usluga.

Cilj joj je pokrenuti sveobuhvatne rasprave dionika sustava gospodarenja otpadom, istaknuti primjere dobre prakse i usporediti specifičnosti u manjim ruralnim i urbanim sredinama u odnosu na veće urbane centre. Istoj se ispred Grada Zagreba odazvala zamjenica gradonačelnika, Olivera Majić.

-Grad Zagreb ulaže velike napore u odvojeno sakupljanje plastike, papira, stakla, tekstila i drugih vrsta otpada te u tu svrhu nastojimo promijeniti navike i ponašanje građana našeg Grada- istaknula je zamjenica, te dodala da je doprinos svakog pojedinca ključan za unaprjeđenje stanja okoliša, jer tako doprinosimo i povećanju kvalitete života svakog stanovnika grada Zagreba.

Također je naglasila da je obrazovanje i općenito podizanje svijesti polazna točka za rješavanje navedenih i brojnih drugih izazova zaštite okoliša i održivog razvoja na načelima kružnog gospodarstva te stoga Grad Zagreb polaže veliku pozornost i ulaže napore u edukaciju prvenstveno djece predškolske i školske dobi o održivom gospodarenju otpadom.

-Upravo je iz tih razloga gradonačelnik Grada Zagreba donio zaključak o prihvaćanju Plana izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018. do 2021., a koji obuhvaća veliki broj aktivnosti na temelju primjera dobre prakse- dodala je zamjenica Majić.

Grad Zagreb donio je Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. -2023. godine na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine., kao i ciljevima politike gospodarenja otpadom u Europskoj uniji.

Objavljeno u Grad Zagreb
Utorak, 21 Kolovoz 2018 10:01

U Jakovlje stiže 787 vrtnih kompostera

Općina Jakovlje dužna je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, kojom se između ostaloga propisuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada.

Kako je novom Uredbom propisano odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, iz Općine Jakovlje obavještavaju sve korisnike usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada da se do 20. rujna prikupljaju podaci o korisnicima koji su zainteresirani za dodjelu vrtnih kompostera. Nabava vrtnih kompostera za korisnike je besplatna, a podaci se prikupljaju u svrhu dodjele vrtnih kompostera zainteresiranim korisnicima, a po završetku nabave istih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Iskaz interesa može se izvršiti isključivo popunjavanjem Izjave dostupne na LINKU, te predajom iste putem pošte, slanjem email-om (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili neposrednom predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje.

Inače, Općina je osigurala 787 vrtnih kompostera, a korisnici koji ih preuzmu dužni su ga čuvati pet godina.

Objavljeno u Jakovlje

Na području Općine Rugvica u dogledno vrijeme trebalo bi biti postavljeno više od 5 500 spremnika za odvajanje otpadom. Ovo je samo jedan od koraka koje Općina poduzima na polju uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

-Ovo je značajan korak prema podizanju komunalnog standarda na našem području. Ovime također pokazujemo brigu o očuvanju okoliša, a rješavamo i pitanje divljih odlagališta smeća, jer ćemo postaviti video nadzor čime ćemo iskorijeniti jedan veliki problem koji nam stvaraju nemarni građani drugih sredina- kazao je načelnik Mato Čičak.

Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu nešto manjem od 1,8 milijuna kuna osigurao je Fond za energetsku zaštitu, a svoj obol dala je i Zagrebačka županija koja je za tu namjenu osigurala 300 tisuća kuna.

Drugi značajan korak koji Općina poduzima je izgradnja reciklažnog dvorišta u Poslovnoj zoni Rugvica za što su osigurana bespovratna sredstva u iznosu 2,5 milijuna kuna od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

-Time ćemo našim mještanima još više olakšati razvrstavanje otpada- naglasio je načelnik Čičak, koji je još jednom demantirao glasine o gradnji Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba, jer takvo nešto nije predviđeno niti prostornim planom.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Rugvica osigurat će se infrastruktura za sakupljanje otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Reciklažnog dvorišta površine 3 382 m2 trebali bi biti završeno do proljeća sljedeće godine.

Objavljeno u Rugvica

Početkom srpnja Gradu Jastrebarskom odobrena su nova 2 EU projekta ukupne vrijednosti preko 1 milijun i 510 tisuća kuna, a s ciljem smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta kroz odvojeno sakupljanje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, staklo, tekstil i sl.)

Grad Jastrebarsko početkom 2018. donio je novu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Jastrebarskog, a radi usklađivanja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. S ciljem uspostave što kvalitetnijeg i ekonomski učinkovitijeg sustava sakupljanja otpada, stručne službe grada kandidirale su na EU fondove projekte iz područja održivog gospodarenja otpadom, a koji su početkom srpnja i odobreni Gradu Jastrebarskom.

Naime, u okviru projekta #JArecikliram predviđena je provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem informiranja i edukacije cjelokupne javnosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 591.805,07 kuna, od čega bespovratna sredstva iz EU fondova iznose 500.000,00 kuna. Projekt će se provoditi kontinuirano tijekom 2018. i 2019., odnosno do siječnja 2020. godine.

Nadalje, u okviru Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 3. srpnja odobreno je Gradu Jastrebarskom nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, procijenjene vrijednosti u iznosu od 919.051,10 kuna. Nositelj svih aktivnosti bit će Fond, koji će i financirati nabavu spremnika s 85% iz bespovratnih sredstava EU-a, a Grad Jastrebarsko osigurat će preostali iznos odnosno 15% od ukupno predviđenih sredstava. U okviru poziva Grad Jastrebarsko prijavio je nabavu 1.590 vrtnih kompostera za odvojeno sakupljanje biootpada u kućanstvima zapremnine do 400 l, te 20 spremnika („zvona“) za papir i 28 spremnika („zvona“) za tekstil za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama, „zelenim otocima“.

Objavljeno u Jastrebarsko
Stranica 1 od 3

01Portal

01portal cilja informirati građane Grada Zagreba i Zagrebačke županije o svim relevantnim zbivanja u Zagrebu i županiji. Stoga je naša ciljana skupina populacija u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji. Zbog stalnih kretanja ljudi između grada i županije ovaj format portala ima posebnu vrijednost. Ni jedan drugi portal ne cilja na ovaj način informirati i kroz interakciju s građanima podijeliti informacije sa svih razina organizacije lokalne uprave.

01Portal j.d.o.o.
Zavrtnica 17,
10000 Zagreb
OIB: 62928400619
www.01portal.hr
[email protected]
091/576-4485

Nedavne vijesti