fbpx

Petnaesti Međunarodni znanstveno-stručni simpozij Gospodarenje otpadom Zagreb 2018. svečano je otvorila zamjenica gradonačelnika Olivera Majić u prostorijama Stare gradske vijećnice. Eminentni znanstvenici i stručnjaci s područja gospodarenja otpadom i ekologije iz cijele Europe će od 3. do 5. prosinca održati brojna predavanja i panele o primjerima dobre prakse gospodarenja otpadom, a glavna tema je kružno gospodarenje otpadom.

U Hrvatskoj se čak 85 posto prikupljenog otpada odlaže na odlagališta bez prethodne obrade, dok se u Zagrebu odvaja i reciklira oko 33 posto prikupljenog otpada.

-Infrastruktura za uvođenje kružnog gospodarenja otpadom u Zagrebu je bolja, no uvijek ima mjesta za napredak. Nedostaje nam Centar za gospodarenje otpadom za koji je u tijeku izrada studijsko-projektna dokumentacije. Centar ćemo u suradnji sa Zagrebačkom županijom izgraditi u Resniku- istaknula je zamjenica Majić i dodala kako za to ekološko pitanje i njegovo rješavanje nema administrativnih granica.

-To je zajednički problem i zato posebno pohvaljujem Sporazum koji smo potpisali sa Zagrebačkom županijom i Zagrebačkim centrom za gospodarenje otpadom d.o.o. u pripremi projekta Centar za gospodarenje otpadom Zagreb- rekla je zamjenica.

Grad Zagreb u suradnji s drugim domaćim i svjetskim institucijama već tradicionalno sudjeluje u organizaciji ovog vrlo uspješnog i u stručnim krugovima cijenjenog znanstveno-stručnog međunarodnog skupa. Riječ je o najvećem stručnom skupu o otpadu u ovome dijelu Europe.

Svečanomu otvorenju su prisustvovali i visoki dužnosnici iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Gradske skupštine Grada Zagreba, Hrvatske gospodarske komore, Geotehničkog fakulteta u Varaždinu…

Objavljeno u Grad Zagreb
Četvrtak, 15 Studeni 2018 12:25

Ivakop modernizira vozni park

Komunalno poduzeće Ivakop nabavilo je novo vozilo za prikupljanje otpada vrijedno 640 tisuća kuna. Kamion će biti financiran sredstvima Hrvatske banke za obnovu i razvoj i njihovog programa komunalne infrastrukture.

-Takav kamion je preduvjet kako bi mogli početi raditi u tom zakonskom okviru, ali i pružiti građanima jedan nivo standarda da svatko od njih ima u svome dvorištu određene spremnike. Upravo za to potrebno nam je ovakvo vozilo- rekla je direktorica Ivakopa, Sanja Radošević kojoj je ključeve novog vozila predao gradonačelnik Javor Bojan Leš.

-Drago mi je što naša tvrtka obnavlja svoj vozni park. Ova nabavka ide u smjeru poboljšanja voznog parka. Puno toga je još pred nama i mislim da smo dobar primjer prakse- istaknuo je gradonačelnik.

Inače, Ivanić- Grad ove je godine na planu gospodarenja otpadom postigao već nekoliko značajnih rezultata; pred raspisivanjem je natječaj za nabavku kanti, s Ministarstvom državne imovine pregovara se o parceli uz odlagalište otpada Tarno, a povučeno je i preko 500 tisuća kuna europskih sredstava za edukaciju o zbrinjavanju otpada.

Objavljeno u Ivanić-Grad

Kristalnoj dvorani hotela Westin održana je konferencija o gospodarenju otpadom. Konferencija je okupila dionike cjelokupnog sustava gospodarenja, od komunalnih društava, donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, do sveučilišnih stručnjaka, proizvođača i dobavljača opreme i tehnologija, te pružatelja konzultantskih usluga.

Cilj joj je pokrenuti sveobuhvatne rasprave dionika sustava gospodarenja otpadom, istaknuti primjere dobre prakse i usporediti specifičnosti u manjim ruralnim i urbanim sredinama u odnosu na veće urbane centre. Istoj se ispred Grada Zagreba odazvala zamjenica gradonačelnika, Olivera Majić.

-Grad Zagreb ulaže velike napore u odvojeno sakupljanje plastike, papira, stakla, tekstila i drugih vrsta otpada te u tu svrhu nastojimo promijeniti navike i ponašanje građana našeg Grada- istaknula je zamjenica, te dodala da je doprinos svakog pojedinca ključan za unaprjeđenje stanja okoliša, jer tako doprinosimo i povećanju kvalitete života svakog stanovnika grada Zagreba.

Također je naglasila da je obrazovanje i općenito podizanje svijesti polazna točka za rješavanje navedenih i brojnih drugih izazova zaštite okoliša i održivog razvoja na načelima kružnog gospodarstva te stoga Grad Zagreb polaže veliku pozornost i ulaže napore u edukaciju prvenstveno djece predškolske i školske dobi o održivom gospodarenju otpadom.

-Upravo je iz tih razloga gradonačelnik Grada Zagreba donio zaključak o prihvaćanju Plana izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018. do 2021., a koji obuhvaća veliki broj aktivnosti na temelju primjera dobre prakse- dodala je zamjenica Majić.

Grad Zagreb donio je Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. -2023. godine na temelju Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine., kao i ciljevima politike gospodarenja otpadom u Europskoj uniji.

Objavljeno u Grad Zagreb
Utorak, 21 Kolovoz 2018 10:01

U Jakovlje stiže 787 vrtnih kompostera

Općina Jakovlje dužna je uspostaviti sustav gospodarenja otpadom u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, kojom se između ostaloga propisuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada.

Kako je novom Uredbom propisano odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, iz Općine Jakovlje obavještavaju sve korisnike usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada da se do 20. rujna prikupljaju podaci o korisnicima koji su zainteresirani za dodjelu vrtnih kompostera. Nabava vrtnih kompostera za korisnike je besplatna, a podaci se prikupljaju u svrhu dodjele vrtnih kompostera zainteresiranim korisnicima, a po završetku nabave istih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Iskaz interesa može se izvršiti isključivo popunjavanjem Izjave dostupne na LINKU, te predajom iste putem pošte, slanjem email-om (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) ili neposrednom predajom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jakovlje, Ulica Adele Sixta 2, Jakovlje.

Inače, Općina je osigurala 787 vrtnih kompostera, a korisnici koji ih preuzmu dužni su ga čuvati pet godina.

Objavljeno u Jakovlje

Na području Općine Rugvica u dogledno vrijeme trebalo bi biti postavljeno više od 5 500 spremnika za odvajanje otpadom. Ovo je samo jedan od koraka koje Općina poduzima na polju uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom.

-Ovo je značajan korak prema podizanju komunalnog standarda na našem području. Ovime također pokazujemo brigu o očuvanju okoliša, a rješavamo i pitanje divljih odlagališta smeća, jer ćemo postaviti video nadzor čime ćemo iskorijeniti jedan veliki problem koji nam stvaraju nemarni građani drugih sredina- kazao je načelnik Mato Čičak.

Sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu nešto manjem od 1,8 milijuna kuna osigurao je Fond za energetsku zaštitu, a svoj obol dala je i Zagrebačka županija koja je za tu namjenu osigurala 300 tisuća kuna.

Drugi značajan korak koji Općina poduzima je izgradnja reciklažnog dvorišta u Poslovnoj zoni Rugvica za što su osigurana bespovratna sredstva u iznosu 2,5 milijuna kuna od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

-Time ćemo našim mještanima još više olakšati razvrstavanje otpada- naglasio je načelnik Čičak, koji je još jednom demantirao glasine o gradnji Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba, jer takvo nešto nije predviđeno niti prostornim planom.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Rugvica osigurat će se infrastruktura za sakupljanje otpada, papira, metala, stakla, plastike, tekstila te glomaznog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Reciklažnog dvorišta površine 3 382 m2 trebali bi biti završeno do proljeća sljedeće godine.

Objavljeno u Rugvica

Početkom srpnja Gradu Jastrebarskom odobrena su nova 2 EU projekta ukupne vrijednosti preko 1 milijun i 510 tisuća kuna, a s ciljem smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta kroz odvojeno sakupljanje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, staklo, tekstil i sl.)

Grad Jastrebarsko početkom 2018. donio je novu Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Jastrebarskog, a radi usklađivanja sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. S ciljem uspostave što kvalitetnijeg i ekonomski učinkovitijeg sustava sakupljanja otpada, stručne službe grada kandidirale su na EU fondove projekte iz područja održivog gospodarenja otpadom, a koji su početkom srpnja i odobreni Gradu Jastrebarskom.

Naime, u okviru projekta #JArecikliram predviđena je provedba izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem informiranja i edukacije cjelokupne javnosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 591.805,07 kuna, od čega bespovratna sredstva iz EU fondova iznose 500.000,00 kuna. Projekt će se provoditi kontinuirano tijekom 2018. i 2019., odnosno do siječnja 2020. godine.

Nadalje, u okviru Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 3. srpnja odobreno je Gradu Jastrebarskom nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, procijenjene vrijednosti u iznosu od 919.051,10 kuna. Nositelj svih aktivnosti bit će Fond, koji će i financirati nabavu spremnika s 85% iz bespovratnih sredstava EU-a, a Grad Jastrebarsko osigurat će preostali iznos odnosno 15% od ukupno predviđenih sredstava. U okviru poziva Grad Jastrebarsko prijavio je nabavu 1.590 vrtnih kompostera za odvojeno sakupljanje biootpada u kućanstvima zapremnine do 400 l, te 20 spremnika („zvona“) za papir i 28 spremnika („zvona“) za tekstil za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama, „zelenim otocima“.

Objavljeno u Jastrebarsko

Inicijativom trgovačkog društva „Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije“, radni sastanak održali su predstavnici komunalnih društava koja se na prostoru županije bave gospodarenjem otpadom.

Razgovaralo se o planu objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, kojega je izradilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Javni pozivi su namijenjeni jedinicama lokalne samouprave i trgovačkim društvima, a sredstva se mogu dobiti za gradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, sanaciju odlagališta komunalnog otpada, edukativno-informativne aktivnosti, nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, gradnju sortirnica, kompostana i bioplinskih postrojenja te nabavu komunalnih vozila za prikupljanje otpada.

Nenad Babić, pročelnik za promet i komunalnu infrastrukturu Zagrebačke županije, prisutne je upoznao s dosadašnjim aktivnostima oko uspostave zajedničkoga centra za gospodarenje otpadom grada Zagreba i Zagrebačke županije. Trenutne aktivnosti usmjerene su na izradu projektne dokumentacije.

Na sastanku je dogovoreno da se ujesen organizira konferencija trgovačkih društava koja se bave gospodarenjem otpada, a na kojoj bi se razgovaralo o dobroj praksi koju su usvojila ova društva. Predloženo je da kao moguća tema razgovora budu i iskustva u radu centara za gospodarenje otpadom Marišćina i Kaštijun.

Objavljeno u Zagrebačka županija

Jučer je održana konferencija za novinare na kojoj su govorili Branko Cindro, vijećnik gradske četvrti Pešćenica, Vladimir Andrić, predsjednik GV HSLS-a Grada Zagreba  i Mirko Budiša predsjednik Savjeta za zaštitu okoliša i prirode GV HSLS-a Grada Zagreba. Mirko Budiša je pozvao gradske službe, inspekcije zaštite okoliša te policiju da se ozbiljnije pozabave s divljim odlagalištima otpada i onima koji ih stvaraju.

Istaknuo je kako pojedinci naplaćuju nezakonito odlaganje otpada te na kriminalni način devastiraju prostor, ugrožavaju okoliš, prije svega podzemne vode i jedinstveni zagrebački zaštićeni prirodni rezervat na Savici.  Također, rekao je kako su ti pojedinci spaljivali otpad a radi se glomaznom, medicinskom i drugom otpadu ugrožavajući zdravlje ljude na ovom prostoru  kako bi dobili dodatni prostor za navoženje novog otpada. Podsjetio je kako je samo  u prošloj godini  JVP GZ intervenirala 22 puta u gašenju požara na ilegalnim odlagalištima na Savici. Smatra  da je vrijeme da se tim pojedincima prestane gledati kroz prste i da se svaki sljedeći pokušaj stvaranja ilegalnih odlagališta drastično kazni.

Budiša je podsjetio kako je HSLS više puta tražili da se započne s sanacijom odlagališta opasnog gudronskog otpada Savica –Šanci. Na ovom odlagalištu je odloženo desetak ili više desetaka tona opasnog gudronskog i drugog otpada i predstavlja izravnu prijetnju vodocrpilištu Strmec koje se nalazi na oko 400-500 m zračne linije udaljenosti  i putem kojeg se opskrbljuje pitkom vodom cijeli istočni dio Grada Zagreba.  Prava katastrofa bi bila da onečišćene otpadne vode sa ovog odlagališta uslijed potresa ili nekih drugih okolnosti dopru do ovog vodocrpilišta.   

Istaknuo je kako problem divljih odlagališta i odlagališta opasnog gudronskog otpada treba biti obrađen i u PGO- Grada Zagreba, što sada nije bio slučaj, te naglasio kako je Pešćenica kao gradska četvrt dodatno opterećen i muljem iz uređaja za obradu otpadnih voda, te Gradu predložio da napravi vlastiti akcijski plan za upravljanje s muljem po kojem će postupati sve dok se ne izradi takav nacionalni Plan po kojem će Grad  Zagreb kao i sve JLS biti dužan rješavati problem mulja.

Objavljeno u Grad Zagreb

Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a održao je u Gradskoj skupštini konferenciju za medije na kojoj su odgovorili na poziv gradonačelnika Bandića da klubovi zastupnika sudjeluju u radnoj skupini za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba. Sandra Švaljek izjavila je da Klub zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a ne želi sudjelovati u radnoj skupini koja je paravan za discipliniranje koalicijskih partnera gradonačelnika, HDZ-a i Neovisnih za Hrvatsku, i čiji je zadatak ispraviti nepopravljivo. Podsjetimo, upravo je na inicijativu Sandre Švaljek u Gradskoj skupštini u studenom usvojen zaključak kojim se od Gradske uprave tražilo uključivanje svih klubova zastupnika u izradu Plana gospodarenja otpadom. Gradonačelnik Bandić to je tada odbio, a sada kada nema podršku za loš Plan gospodarenja otpadom, i kada su gotovo svi važni elementi Plana već zadani, nudi osnivanje takve radne skupine.

Klub Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a, želeći kao i dosad biti konstruktivan i pridonijeti uspostavi suvremenog, cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Zagrebu, ponudio je smjernice za izmjene Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom. Smjernice među ostalim uključuju:  istraživanje alternativnih lokacija za kompostanu i reciklažno dvorište za građevni otpad, financijsko poticanje građana na odvajanje otpada naplatom odvoza po stvarno predanim količinama, definiranje trenutka zatvaranja Jakuševca i postupanja s Jakuševcem nakon zatvaranja, rješenje za zbrinjavanje otpadnog mulja te uspostavu jeftinijeg i praktičnijeg sustava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ sa samo dva spremnika.

Klub Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a smatra da je pridržavanje ovih smjernica neophodno da bi Plan gospodarenja otpadom bio prihvatljiv i da bi se mogao donijeti konsenzusom, što dokument takve vrste zaslužuje.

Švaljek je poručila da nije upitno da njihov klub zastupnika i dalje želi sudjelovati u rješavanju problema koji u ovom trenutku smatraju prioritetnim zadatkom Gradske uprave, no ocjenjuju da osnivanje ove radne skupine ne može riješiti taj problem. Naglasila je da je Plan gospodarenja otpadom iznimno važan dokument čija izrada zahtijeva dužnu pažnju, i kojem treba pristupiti stručno i projektno. Istaknula je da gradski zastupnici mogu samo dati smjernice kojih bi se trebao držati projektni tim koji ga izrađuje, a čiji je angažman odgovornost i zadaća gradonačelnika.

Švaljek je podsjetila da je njihov klub zastupnika u cijelom tekućem mandatu bio iznimno angažiran na uspostavi sustava gospodarenja otpadom. Na njihovu inicijativu organizirana je tematska sjednica o gospodarenju otpadom te izglasan zaključak kojim se među ostalim od Gradske uprave tražilo praćenje cijena i sprečavanje njihovog rasta u prosjeku, naplata odvoza po predanim količinama i vrednovanje alternativnih lokacija za pojedine građevine sustava. „Dosad je gradonačelnik naše prijedloge ignorirao, te je predlagao i donosio odluke koje su, nažalost, u potpunosti suzile manevarski prostor za donošenje zadovoljavajućeg Plana gospodarenja otpadom“, istaknula je Švaljek. Navedene odluke koje su u velikoj mjersu: sporazum o suradnji sa Zagrebačkom županijom (26.10.2017.), izmjene Prostornog plana kojima su određene lokacije u Brezovici i Podsusedu (30.11.2017.), odluka o načinu prikupljanja otpada (30.1.2018.), te izrada Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom i provedena javna rasprava.

Švaljek je zaključila kako je njihov klub zastupnika na vrijeme upozoravao na probleme, a da su sada gotovo svi važni elementi Plana već zadani, te da je Plan kakav jest nemoguće prihvatiti bez velikih izmjena. Klub zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i HSLS-a predlaže da se problemu gospodarenja otpadom od sada na dalje pristupi ozbiljno i odgovorno, i da se u interesu građana Gradska uprava vrati nekoliko koraka unatrag i ponudi kvalitetno rješenje ovog problema.

Objavljeno u Grad Zagreb

Zagrebački HNS je danas izdao priopćenje. U njemu, među ostalim piše:

"Nastavno na dopis gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića od 27. travnja, a u vezi osnivanja radne skupine za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba, predsjednik zagrebačkog HNS-a i gradski zastupnik Tomislav Stojak uputio je danas odgovor gradonačelniku i gradskoj upravi. HNS Grada Zagreba smatra da u radnoj skupini za izmjenu Plana gospodarenja otpadom, umjesto predstavnika političkih stranaka zastupljenih u Gradskoj skupštini kako predlaže gradonačelnik, trebaju biti predstavnici građana i građanskih udruga iz Brezovice, Podsuseda i Resnika.

Njihovim uključivanjem u radnu skupinu pokazalo bi se da gradska uprava i gradonačelnik istinski žele da se plan usvoji na dobrobit svih građana Grada Zagreba, te bi se iskazalo i prihvaćavanje argumentiranih prijedloga koje su sugrađani iznosili posljednjih mjeseci u javnoj raspravi o planu gospodarenja otpadom. Političke stranke zastupljene u Gradskoj skupštini ne bi trebale biti zastupljene u radnoj skupini iz razloga što će o dokumentu ionako raspravljati na sjednici Gradske skupštine, te se i izjašnjavati o njegovom prihvaćanju ili neprihvaćanju, a imaju mogućnost i intervencije na dokument kroz Poslovnikom Gradske skupštine predviđene mehanizme.

HNS Grada Zagreba svoje mjesto u radnoj skupinu za izmjenu Plana gospodarenja otpadom prepušta predstavnicima građana i građanskih udruga iz Brezovice, Podsuseda i Resnika, uvjereni da se u takvoj suradnji može pripremiti kvalitetan prijedlog Plana gospodarenja otpadom za usvajanje u Gradskoj skupštini, naravno uz izmjenu i drugih relevantnih prostorno-planskih dokumenata, kao što je Prostorni plan Grada Zagreba."

Objavljeno u Grad Zagreb
Stranica 1 od 2

01Portal

01portal cilja informirati građane Grada Zagreba i Zagrebačke županije o svim relevantnim zbivanja u Zagrebu i županiji. Stoga je naša ciljana skupina populacija u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji. Zbog stalnih kretanja ljudi između grada i županije ovaj format portala ima posebnu vrijednost. Ni jedan drugi portal ne cilja na ovaj način informirati i kroz interakciju s građanima podijeliti informacije sa svih razina organizacije lokalne uprave.

01Portal j.d.o.o.
Zavrtnica 17,
10000 Zagreb
OIB: 62928400619
www.01portal.hr
[email protected]
091/576-4485

Nedavne vijesti