Do 14. kolovoza otvoren poziv za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Javni poziv za prikupljanje kandidata za ovo priznanje otvoren je do 14. kolovoza

Općina Križ već tradicionalno na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine dodjeljuje Priznanje „14. rujan“.

Ovo se Priznanje dodjeljuje u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim pravnim i fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ustanovama, vjerskim zajednicama te drugim osobama i subjektima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini, a poglavito za uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenja i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Postupak dodjele Priznanja Općine Križ „14. rujan“ pokreće općinski načelnik raspisivanjem Javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja, dok odluku o dodjeli donosi Općinsko vijeće Općine Križ.

Inicijativa odnosno pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10314 KRIŽ do zaključno s danom 14. kolovoza.