Do 14. kolovoza otvoren poziv za dodjelu Priznanja Općine Križ „14. rujan“

Općina Križ već tradicionalno na svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine dodjeljuje Priznanje „14. rujan“.

Ovo se Priznanje dodjeljuje u znak javnog priznanja građanima Općine Križ i drugim pravnim i fizičkim osobama, njihovim udrugama, lokalnim zajednicama, trgovačkim društvima, obrtima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ustanovama, vjerskim zajednicama te drugim osobama i subjektima za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Križ i društva u cjelini, a poglavito za uspjehe u unaprjeđenju gospodarstva, znanosti, prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi i unaprjeđenja i zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Postupak dodjele Priznanja Općine Križ „14. rujan“ pokreće općinski načelnik raspisivanjem Javnog poziva za prikupljanje prijedloga za dodjelu Priznanja, dok odluku o dodjeli donosi Općinsko vijeće Općine Križ.

Inicijativa odnosno pisani prijedlog s obrazloženjem dostavlja se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Križ na adresu: OPĆINA KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 5, 10314 KRIŽ do zaključno s danom 14. kolovoza.