4. listopada otkrivanje spomenika kardinala Kuharića u Pribiću

Načelnik Općine Krašić Josip Petković Fajnik zajedno sa suradnicima te predstavnicima Zagrebačke nadbiskupije obišao je atelje u kojem se dovršava kip kardinala Franje Kuharića, nakon čega je održan i sastanak kod župne crkve u Pribiću, gdje bi isti trebao biti i postavljen.

Spomenik je djelo akademskog kipara Tomislava Kršnjavija, koji je također uz upravitelja župe Pribić te projektanta sudjelovao na sastanku na kojem su definirani preostali detalji oko postavljanja spomenika.

Svečanost otkrivanja spomenika kardinalu Franji Kuhariću planira se 4. listopada kada se slavi Sveti Franjo Asiški, a ovim se činom želi proslaviti stota godišnjica Kuharićeva rođenja.